Naar een nieuwe verenigingsstructuur

24-09-2014

De NVGzP groeit uit zijn jas: in iets meer dan anderhalf jaar is het aantal leden gegroeid van 250 naar meer dan 1.650, en de activiteiten van de vereniging zijn navenant toegenomen. Dat vraagt om een nieuwe verenigingsstructuur.

  • slagvaardigheid: hoe zorgen we dat we slagvaardig richting kunnen geven aan ons beleid, en in kunnen spelen op actuele ontwikkelingen?
  • betrokkenheid: hoe kunnen we de leden beter betrekken bij het beleid van de vereniging?
  • differentiatie: hoe kunnen we zorgen dat deelgroepen, zoals specialisten en piogs, een duidelijker eigen plaats krijgen?
  • werkbaarheid: hoe voorkomen we dat het bestuur overbelast raakt?

De afgelopen maanden is hiervoor een nieuwe verenigingsstructuur ontworpen. Belangrijkste onderdelen:

  • de instelling van een ledenraad, die namens de leden toezicht houdt op het bestuur en beleid van de vereniging
  • de aanstelling van een directeur, ter ondersteuning en ontlasting van het bestuur
  • vervanging van het huidige algemeen bestuur en dagelijks bestuur door één klein en slagvaardig bestuur van 5 leden, te benoemen door de ledenraad
  • de instelling van een aparte Afdeling voor specialisten
  • uitbreiding van het aantal ondersteunende commissies

In de ledenvergadering van 25 juni jl. vond een eerste presentatie plaats van deze voorstellen. In de komende ledenvergadering van 9 oktober zal besluitvorming plaatsvinden over dit voorstel.

Klik hier voor het uitgewerkte voorstel

Meepraten? Kom naar de ledenvergadering van 9 oktober, of geef hieronder je mening.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.