Ledenraad NVGzP: nieuw bestuur, werkplan 2016

03-12-2015

Op 25 november heeft de Ledenraad van de NVGzP een nieuw bestuur benoemd. Daarnaast is het werkplan van de NVGzP voor 2016 vastgesteld. 

Het nieuwe bestuur bestaat uit vijf personen. Drie van hen maakten ook al deel uit van het oude bestuur. Marc Verbraak werd opnieuw benoemd als voorzitter. Daarnaast werden ook Huib van Dis en Els Graafsma opnieuw benoemd. Nieuwkomers in het bestuur zijn Jeroen Beerepoot en Jaap van der Pol. Alle bestuursleden zijn benoemd voor een periode van drie jaar.

Jeroen Beerepoot (39) is als gz-psycholoog  in opleiding tot specialist werkzaam bij GGZ Noord Holland Noord. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk als gz-psycholoog en trainer. Binnen het NVGzP-bestuur neemt Beerepoot de rol van penningmeester op zich.

Jaap van der Pol (63) is als manager behandeling werkzaam bij Interaktcontour, een instelling voor revalidatiezorg. Hij was eerder onder andere bestuurlijk actief als voorzitter van de Kamer Gz-Psycholoog en bestuurslid van het CONO.

Werkplan 2016: B-I-G, belangenbehartiging, identiteit en gezamenlijkheid

Steekwoorden in het Werkplan 2016 zijn belangenbehartiging, identiteit en gezamenlijkheid (B-I-G). Concrete doelstellingen zijn:

  • verdere ontwikkeling van de NVGzP tot dé vereniging van gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in Nederland, onder andere door versterking van de verenigingsorganisatie en vergroting van de zichtbaarheid van de vereniging;
  • positionering van de gz-psycholoog en de specialismen: het moet voor de buitenwereld duidelijk worden wat de gz-psycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog kan, en welke rol hij/zij vervult in de gezondheidszorg;
  • het bevorderen van de kwaliteit van de gz-psychologie, onder andere door de ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden;
  • beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging, waar mogelijk in P3NL-verband, onder andere richting overheid, zorgverzekeraars en organisaties als de NZa en Zorginstituut Nederland.

Klik hier voor de integrale tekst van het werkplan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.