Ledenraad NVGzP benoemd

03-09-2015Op 2 september is de Ledenraad van de NVGzP benoemd. De Ledenraad telt 24 leden en vervangt de algemene vergadering als hoogste orgaan van de vereniging. 

De afgelopen maanden konden leden van de NVGzP zich kandidaat stellen voor de Ledenraad. Het aantal kandidaten was precies even groot als het aantal plaatsen. Daarom hoeven er geen verkiezingen plaats te vinden.

De Ledenraad bepaalt het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging. Verder benoemt zij het bestuur en houdt zij toezicht op het bestuur.

De Ledenraad bestaat uit 24 leden. De samenstelling van de Ledenraad is een afspiegeling van de leden van de vereniging. Dit wordt gewaarborgd door zogenaamde kieskringen. De helft van de leden wordt gekozen of benoemd op basis van opleidingsniveau (piog, gz-psycholoog of specialist). De andere helft van de leden wordt gekozen of benoemd op basis van werkgebied. Hierbij worden vier kieskringen onderscheiden: GGZ Volwassenen (dienstverband), GGZ Volwassenen (vrijgevestigd), kinder- en jeugdzorg (incl. kinder- en jeugd GGZ) en overige.

Klik hier voor een overzicht van de leden van de Ledenraad.

Klik hier voor meer informatie over de organisatie van de NVGzP.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.