Ledenpeiling Cao VVT

21-10-2019

 

FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben met werkgeversvereniging ActiZ een onderhandelingsresultaat bereikt over de Cao VVT.

FBZ onderhandelt namens tal van (beroeps)verenigingen en 36.000 professionals aan cao-tafels over arbeidsvoorwaarden. Wij zijn bij FBZ aangesloten om jouw werknemersbelangen te behartigen. In het cao-overleg vertegenwoordigt FBZ dus ook jou.

De NVGzP heeft naar alle leden, waarvan bekend is dat zij onder de cao VVT vallen, een mail gestuurd met het verzoek om vóór 31 oktober a.s. te reageren op het akkoord.

Mocht je als NVGzP-lid werkzaam zijn in de cao VVT en de mail over de cao-raadpleging niet hebben ontvangen, stuur dan een mail naar: secretariaat@nvgzp.nl

Wij zorgen er dan voor dat de mail alsnog naar je wordt gestuurd.