Ledenpeiling cao VVT

02-07-2021


FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben met werkgeversverenigingen ActiZ en Zorgthuisnl een onderhandelaarsakkoord bereikt over verlenging van de Cao VVT t/m 31 december 2021. FBZ onderhandelt namens tal van (beroeps)verenigingen en 36.000 professionals aan cao-tafels over arbeidsvoorwaarden. Wij zijn bij FBZ aangesloten om de werknemersbelangen van onze leden te behartigen. 

Hoofdlijnen

  • Looptijd
    Het gaat om een verlenging van 1 september 2021 t/m 31 december 2021.
  • Stoppen na 45 jaar werken
    Sociale partners in de VVT hebben een regeling gemaakt die medewerkers de mogelijkheid biedt hun carrière af te sluiten na 45 jaar gewerkt te hebben in Zorg en Welzijn, waarvan ten minste 20 jaar in een zwaar beroep. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2021.
  • Balansbudget
    Het BalansBudget is een regeling voor verlofsparen, waarmee de werknemer vanaf 1 september 2021 maximaal 100 weken (naar rato van de omvang van het dienstverband) kan sparen om in alle fasen van de loopbaan tijdelijk minder of niet te gaan werken, of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière.Meer weten? Download het onderhandelaarsakkoord op de website van FBZ.

Beoordeling
Met deze verlenging kunnen werknemers in de VVT gebruik gaan maken van de afspraken ‘stoppen na 45 jaar werken in Zorg en Welzijn’ en het ‘balansbudget’. Verder is het eindelijk mogelijk voor organisaties om dispensatie te vragen voor de Cao SPAWW (herverzekering derde WW-jaar).

Tenslotte zijn afspraken gemaakt over een agenda voor onderhandelingen over een nieuwe cao waarvan alle punten relevant zijn voor de zorgprofessionals die FBZ vertegenwoordigt. Werkgeversorganisaties waren ondanks druk vanuit werknemersorganisaties niet bereid om tot een salarisverhoging over te gaan gedurende de verlenging.

Daarvoor was geen financiële ruimte (OVA). Daarnaast gaven ze aan niet tot een structurele loonsverhoging te kunnen overgaan vanwege de financiële onzekerheid zolang er nog geen regeerakkoord is.

Het onderhandelingsresultaat met genoemde positieve punten is daarmee het maximaal haalbare.

De NVGzP heeft naar alle leden, waarvan bekend is dat zij onder de cao vvt vallen, een mail gestuurd met het verzoek om vóór 15 juli a.s. te reageren op het akkoord.

Mocht je als NVGzP-lid werkzaam zijn in de cao VVT en de mail over de cao-raadpleging niet hebben ontvangen, stuur dan een mail naar: secretariaat@nvgzp.nl

Wij zorgen er dan voor dat de mail alsnog naar je wordt gestuurd.