Ledenbijeenkomst 9 oktober: hoofdbehandelaarschap, transitie jeugdzorg, verenigingsstructuur

24-09-2014

Op 9 oktober as. vindt de volgende ledenbijeenkomst en ledenvergadering van de NVGzP plaats. Belangrijkste onderwerpen: hoofdbehandelaarschap, transitie van de jeugdzorg en de nieuwe verenigingsstructuur. Daarnaast zullen de begroting en contributietarieven voor 2015 worden vastgesteld. Klik hier om je aan te melden voor deze bijeenkomst (inloggen niet noodzakelijk)

De ledenbijeenkomst en ledenvergadering vinden plaats in de Witte Vosch in Utrecht. Programma:

17.00 – 18.00 uur. Ontvangst met buffet (optioneel)

18.00 – 19.30 uur. Ledenbijeenkomst over hoofdbehandelaarschap en transitie jeugdzorg

Hoofdbehandelaarschap – Marc Verbraak en Tom van der Schoot

De discussie over het hoofdbehandelaarschap houdt de gemoederen sterk bezig. Centraal staat daarbij vooral de vraag of, en zo ja, onder welke condities de gz-psycholoog hoofdbehandelaar kan zijn in de gespecialiseerde GGZ.

Voorzitter Marc Verbraak zal de context van het debat schetsen. Vervolgens zal Tom van der Schoot ingaan om het gezamenlijk standpunt van de NVGzP en elf andere psychologenorganisaties over het hoofdbehandelaarschap van gz-psychologen in de gespecialiseerde GGZ. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal hij verkennen onder welke condities een gz-psycholoog hoofdbehandelaar kan zijn.  Uiteraard zal er veel ruimte zijn voor discussie.

Transitie jeugdzorg – Ariëlle de Ruyter (voorzitter VKJP)

Nog iets meer dan zestig dagen, en de jeugdzorg (incl. de jeugd GGZ) zal worden overgeheveld naar de gemeenten. Maar zijn de gemeentes daar klaar voor? Wat staat ons als professionals te wachten? En hoe kunnen we ons daar goed op voorbereiden?  Presentatie door Ariëlle de Ruyter, voorzitter van de VKJP, met aansluitende discussie.

19.45 – 21.15 uur. Ledenvergadering

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststelling verslag ALV 25 juni
  3. Actuele ontwikkelingen
  4. Besluitvorming nieuwe verenigingsstructuur
  5. Goedkeuring begroting en contributie 2015
  6. Benoeming leden kascommissie 2014
  7. Sluiting

Na aanmelding ontvang je een link naar de stukken voor de ledenvergadering. De stukken zijn tevens te downloaden vanaf het ledengedeelte van de website, klik hier.

Aanmelding en kosten

Deelname aan de ledenbijeenkomst en de ledenvergadering is kosteloos. Voor deelname aan de maaltijd wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 15, ter plaatse te voldoen.

Klik hier om je aan te melden (inloggen niet noodzakelijk)

Locatie

De Witte Vosch, Oudegracht 46, Utrecht. Klik hier voor routebeschrijving.