Leden uiten zorgen over COTAN-beoordelingsprocedure neuropsychologisch testgebruik

20-01-2021

Een aantal leden van de NVGzP heeft een brief gestuurd waarin zij hun zorgen uiten over de geschiktheid van de COTAN-beoordelingscriteria voor het beoordelen van de kwaliteit van neuropsychologische tests. De NVGzP herkent de zorgen.

COTAN
De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt een breed scala aan tests, toetsen en vragenlijsten die in Nederland worden gebruikt. Deze instrumenten kunnen worden ingezet op terreinen zoals psychodiagnostiek en het onderwijs. Beoordelingen worden gedaan aan de hand van het COTAN-beoordelingssysteem, dat in 2010 voor het laatst is herzien. Het systeem bestaat uit zeven (hoofd)criteria, waarin o.a. uitgangspunten, kwaliteit, validiteit en betrouwbaarheid worden getoetst. COTAN is een onafhankelijk orgaan, dat ondersteund wordt door het NIP.

Zorgen
Uit de brief komt naar voren dat er twijfels zijn over de inhoud van het beoordelingssysteem (criteria) voor neuropsychologische instrumenten en over de procedure, waar de ontwikkeling en uitvoering van het systeem door dezelfde organisatie wordt gedaan. Daarnaast wordt er kritiek geuit op de eenzijdige benadering en communicatie. De briefschrijvers onderbouwen hun pleidooi met diverse bronnen, alsmede met een uitgebreide uiteenzetting van hun bedenkingen.

We zijn verheugd dat het NIP de kwestie heeft opgepakt. de briefschrijvers zijn uitgenodigd voor een gesprek. Ook zal het NIP over deze kwestie overleg voeren met de COTAN.

Brief
De brief is hier in te zien.