Laten we de zorgverzekeraar regeren? Prikkelende NVGzP-lezing Edwin Brugman

17-02-2015

Korleki Okletey

Zorgverleners en zorgverzekeraars zijn tot elkaar veroordeeld. Dat is de conclusie van Edwin Brugman van de VvAA, die op donderdag 12 februari tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVGzP een lezing hield over de toenemende macht van de verzekeraars. ‘Het is tijd om de zelf de toon van de discussie te bepalen’.

Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken voor de VvAA, begint zijn lezing in de Witte Vosch in Utrecht met een kleine waarschuwing. ‘Don’t shoot the messenger’, grapt hij. Want hoewel hij niet aan de kant van de verzekeraars of de regering staat, zal hij wel zaken gaan benoemen waar psychologen wellicht niet blij mee zijn. ‘Wie regeert er nu eigenlijk als het gaat om zorg in Nederland’, vervolgt Brugman. ‘Zorgverzekeraars voeren de druk op de Tweede Kamer op, ze beïnvloeden het beleid en het is belangrijk om ons dat te realiseren.’

De toon van het debat

‘Minister Schippers heeft het altijd over betere zorg en minder kosten. Dat is iets waar we het allemaal mee eens zijn’, vertelt Brugman. ‘En er moet bespaard worden. Schippers wil het stelsel verder uitbreiden door artikel 13 te wijzigen.’ Artikel 13 heeft betrekking op de vrije artsenkeuze, en stelt verzekeringen verplicht om zorg door niet-gecontracteerde zorgverleners (deels) te vergoeden.

‘Voor het publiek is geld het leidende thema. Er wordt in de media veel gesproken over fraude onder zorgverleners. Zo zou er sprake zijn van 4 miljard aan onterechte declaraties in de zorg. Uiteindelijk is daar onderzoek naar gedaan, dat onderzoek is overigens niet gepubliceerd, waaruit bleek dat het om minder dan 1 miljard ging’, vervolgt Brugman zijn verhaal. ‘Maar onder het publiek is de toon gezet: zorgverleners zijn de boosdoener. Met gevolg dat alle wetswijzigingen zijn gericht op het beperken van het zorgaanbod.’

Er is inderdaad een hoop geld bespaard door de maatregelen van minister Schippers, geeft Brugman toe. ‘Maar een groot deel van die besparing komt door, bijvoorbeeld, het wegvallen van patenten medicijnen waardoor deze goedkoper geproduceerd kunnen worden. Maar die besparing wordt door de overheid verkocht als effect van hun beleid.’

Doelwit: zorgverleners

‘Het lijkt alsof minister Schippers het op de GGZ gemunt heeft’, zegt Brugman. De aanwezigen zijn het hier zichtbaar mee eens. ‘Ze is er absoluut op uit om de GGZ aan te pakken. De administratieve druk is verhoogd door meer vastlegging. Maar er is vanuit het ministerie geen aandacht voor de kosten die verzekeraars maken, zoals acquisitiekosten die goed zijn voor zo’n 450 miljoen euro per jaar. Daar wordt geen paal en perk aan gesteld.’

Om toe te lichten hoe het komt dat zowel de regering als de verzekeraars het zo op de zorgverleners gemunt hebben geeft Brugman een voorbeeld uit de tabaksindustrie. ‘Toen net naar buiten begon te komen dat roken ongezond was, probeerde de tabaksindustrie de betrouwbaarheid van artsen aan te tasten. Zo zouden artsen liegen, en te veel geld verdienen. Hetzelfde gebeurt nu. De verzekeraars bepalen de toon voor de discussie in de media en zetten deze naar hun hand.’ Vanuit de zaal klinken instemmende geluiden.

‘De realiteit is als volgt’, vervolgd Brugman. ‘Zorgaanbieders worden aangepakt, de toeleveranciers (farmacie) nauwelijks. De kosten die verzekeraars maken komen niet in beeld. Daarnaast is er geen aandacht voor de toegenomen administratieve lasten van zorgverleners.’ Hij legt uit dat dit komt door de strategische lobby van de farmacie en de verzekeraars. ‘Maar het is ook een beetje onze eigen schuld. We hebben lang gewacht met het vormen van een gemeenschappelijk standpunt en nu is het bijna te laat.’

Zorgverleners zelf aan zet

‘We moeten als zorgverleners echter ook kijken naar ons eigen gedrag’, vindt Brugman. ‘Aan boze artsen hebben we niets. Op het moment wordt de zorgverlener aangepakt. Er wordt veel gesproken over kwaliteit en ‘goede zorg’. Maar wat is dat eigenlijk? Dat moeten wij als zorgverleners vaststellen, anders gaan verzekeraars dat doen. Zorgverleners zijn kwetsbaar als het over kwaliteit gaat. We moeten laten zien dat we duidelijke kwaliteitscriteria hebben en elkaar als professionals aanspreken op die kwaliteit.’

Brugman spreekt van een inhaalslag. ‘Zorgverleners moeten hoe dan ook met verzekeraars verder. Het is best mogelijk om met kleine verzekeraars om de tafel te gaan zitten en afspraken te maken. Ook is het belangrijk om zelf weer de toon te bepalen richting de media. Trek de discussie naar je toe; verzekeraars doen dat ook.  Vergroot de onafhankelijkheid van de zorgverzekeraar door zélf het publiek te informeren.’

De boodschap voor de avond volgens Brugman: ‘De zorgverzekeraar hoeft niet te regeren. Ze zijn een grote speler, maar zorgverzekeraars verlenen de zorg niet. Dat doet u.’

Klik hier  voor de presentatie van Brugman

 

One thought on “Laten we de zorgverzekeraar regeren? Prikkelende NVGzP-lezing Edwin Brugman

  1. Zo is dat! Wij zorgverleners bepalen wat kwaliteit is en niet Schippers of de zorgverzekeraar.
    Maar ik heb als zorgverlener in eerste instantie een relatie met de cliënt en niet met zijn of haar zorgverzekeraar. Juist dat maakt dat ik kwaliteit kan leveren. Ik wordt niet afgeleid.
    Ik denk dat de client naast de relatie met zijn zorgverlener, een zakelijke relatie heeft met zijn zorgverzekeraar. Ik wil daar niet tussenkomen.
    Of zit ik met deze stellingname teveel in de ontkenning en de afweer?
    Volgens mij is het juist vanwege de steeds intensievere (tijdrovende en dus kosten oplopende) relatie met de zorgverzekeraar dat wij zorgverleners de grip zijn kwijtgeraakt. Ik zie de triade client/zorgverzekeraar/zorgverlener als een soort dramadriehoek waarbij de posities van redder, aanklager, slachtoffer uitgewisseld worden. Een ziekmakend spelletje. Dat moeten we niet willen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.