Landelijk Platform GGZ ontwikkelt criteria voor zorginkoop

12-05-2014

Het Landelijk Platform GGz heeft in samenspraak met haar achterban zorginkoopcriteria opgesteld voor verzekeraars, vanuit het perspectief van ggz-cliënten- en familieleden.

Een van de belangrijkste inkoopcriteria voor 2015 is het opzetten en uitbouwen van herstel-/zelfregiecentra, die burgers ondersteunen om sociale en maatschappelijke rollen te behouden en/of te herwinnen. Daarnaast wordt onder andere gepleit voor betrekken van familie bij de behandeling, cliëntgericht ROM-gebruik en gebruik van ontwikkelde richtlijnen in de GGZ.

Het Landelijk Platform GGz is de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ.
Klik hier voor meer informatie en download van de zorginkooprichtlijnen van het Landelijk Platform.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.