Landelijk Platform GGZ en beroepsverenigingen: Voorbereiding jeugdwet zorgwekkend

24-09-2014

De voorbereiding van de overheveling van de jeugdzorg verloopt zeer zorgwekkend. Dat stellen het Landelijk Platform GGZ en een achttal beroepsverenigingen in een advertentie, die vandaag verscheen in alle grote landelijke dagbladen.

De advertentie verschijnt op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over de voortgang van de overheveling van de jeugdzorg.  Volgens de partijen regent het zorgwekkende berichten over de voorbereiding van de overheveling. Vanuit gemeenten die nog niet klaar zijn om deze ingewikkelde zorg over te nemen. En vanuit verontruste ouders en kinderen die nog altijd niet weten of zij over drie maanden de zorg krijgen die zij nodig hebben. Marjan Ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz: “Veel ouders weten nog altijd niet welke zorg hun kind vanaf 2015 gaat krijgen en van wie. Kan het kind zijn eigen behandelaar behouden? Ook is er een probleem rondom de privacy. Het is nog onduidelijk of en hoe gemeenten de medische gegevens van deze kinderen gaan waarborgen”. Ook professionals ervaren grote problemen bij het opnieuw inrichten van zorg. Gemeenten moeten nu gaan bepalen wie zorg mag leveren, hoe die zorg eruit ziet, tegen welke prijs en of deze zorg van voldoende kwaliteit is. Daarover maken zij afspraken met zorgaanbieders. “Helaas zijn er veel signalen dat deze processen slecht vorderen of zelfs spaak lopen. Zorgaanbieders zijn dan compleet onwetend over hoeveel zorg en welke zorg zij per 2015 gaan leveren. Dat heeft dramatische gevolgen voor de continuïteit van kwalitatief goede patiëntenzorg, en eveneens voor fatsoenlijk personeelsbeleid”, aldus Bertine Lahuis, kinder- en jeugdpsychiater en NVvP-Bestuurslid.

Ook rekenkamers grote steden kritisch

Ook de rekenkamers van de vier grote steden zijn zeer kritisch over de overheveling van de jeugdzorg. Volgens de rekenkamers is de tijd die gemeenten hebben om de transitie voor te bereiden te krap.  De volledige ontwikkeling en implementatie van een gemeentelijk jeugdhulpbeleid zal nog enkele jaren duren, zo stellen zij. Er is hierdoor een groot risico dat jeugdigen op 1 januari 2015 tussen de wal en het schip vallen.

Niet goedkoper, maar duurder

Volgens de rekenkamers vergt het nieuwe beleid forse investeringen van de gemeenten. Daarnaast zal het minstens enkele jaren duren voordat de verhoogde inzet op preventie en het stimuleren van eigen kracht zal leiden tot de beoogde afname van de zorgvraag. Op korte termijn verwacht men zelfs een toename van de vraag, door de nadruk op vroege signalisering van jeugdigen met problemen. Hierdoor zijn de beoogde bezuinigingen zeker de eerste jaren niet realistisch. Integendeel: naar verwachting zullen de kosten van de jeugdzorg de eerste jaren vermoedelijk hoger uitvallen, in plaats van lager.

Klik hier voor persbericht Landelijk Platform en beroepsverenigingen

Klik hier voor persbericht rekenkamers vier grote steden

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.