Landelijk Kwaliteitsstatuut (3.0) voor instellingen: wat verandert er voor jou?

26-04-2022


Per 1 januari 2022 is er een nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS 3.0) voor GGZ-instellingen. Waarschijnlijk heb je hier wel over gehoord binnen je instelling.

En misschien heb je ook wel meegewerkt om het nieuwe format GGZ-instelling in te vullen. Ten opzichte van de oude versie van het kwaliteitsstatuut is er een aantal dingen veranderd. De vier belangrijkste veranderingen heeft de NVGzP voor jou op een rijtje gezet. Zo weet je meteen wat deze wijzigingen voor jou kunnen betekenen in de praktijk.

Jouw instelling heeft tot 1 juli 2022 de tijd om het kwaliteitsstatuut aan te passen aan het nieuwe format. Werk je niet binnen een instelling en heb je het nieuwe format voor vrijgevestigden nog niet ingevuld? Maak dan gebruik van de invulinstructie die de NVGzP opstelde hiervoor.

Belangrijkste wijzigingen LKS 3.0
De belangrijkste wijzigingen in de herziene versie 3.0 van het Landelijk Kwaliteitsstatuut zijn:

  • Er zijn vier zorgcategorieën A t/m D: Op basis van de complexiteit van de problematiek en van het zorgaanbod moet een instelling aangeven welke zorg er wordt geleverd. Hierbij worden vier categorieën onderscheiden van A tot en met D;
  • Onderscheid naar indicerend en coördinerend regiebehandelaar;
  • Lerend netwerk: het is verplicht om deel te nemen aan een lerend netwerk (multidisciplinair);
  • Matched care in plaats van stepped care.

Lees hier het volledige bericht.