Kwaliteitsregister voor psychodiagnostisch werkenden

11-12-2018

Op 1 oktober 2018 is in samenwerking met de Vereniging voor Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) door Registerplein het kwaliteitsregister voor psychodiagnostisch werkenden geopend. Met een registratie bij Registerplein laten professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren.

Registratie heeft tot doel de kwaliteit van de psychodiagnostiek te bevorderen, door te borgen dat de psychodiagnostisch werkende (pdw) over voldoende actuele deskundigheid beschikt voor de uitoefening van het beroep. Door middel van een registratie staat de pdw sterker in het werkveld. Hij draagt naar buiten toe uit te investeren in kennis en vaardigheden. Hij houdt nieuwe ontwikkelingen bij en reflecteert op eigen handelen. De VVP wil met het opzetten van een register de kwaliteitseisen voor haar beroepsgroep duidelijk neerzetten, en daarmee het vertrouwen in en de positie van de pdw verstevigen in het werkveld.

Het register bestaat uit een registratie Standaard en een registratie Plus. Een persoon kan met slechts één registratietype ingeschreven worden in het register. Voor registratie Standaard komt de pdw in aanmerking die de voormalige opleidingen testassistent of psychologisch assistent van het NIP, of PPA van het LOI heeft afgerond. Ook studenten TP, of masterstudenten psychologie met een afgeronde BAPD, kunnen zich na een afgeronde stage in het basisregister inschrijven. Het Plus-register is voor afgestudeerden van de voormalige NIP-opleiding tot psychologisch medewerker, hbo-opgeleiden pdw of tp, en masterpsychologen met BAPD-aantekening. Iedere vijf jaar vindt er een herregistratie plaats, waarbij de pdw moet aantonen zich voldoende te hebben ontwikkeld.

Tot 31 december 2019 is er een overgangsregeling van kracht. Deze is bedoeld voor die mensen die niet voldoen aan de gestelde opleidingseisen van de desbetreffende registratie, maar zich gedurende hun loopbaan door middel van werkervaring en deskundigheidsbevordering hebben ontwikkeld tot een volwaardige pdw op standaard- of plus niveau.

De VVP wil iedere pdw die werkzaam is in deze functie, adviseren zich in te schrijven in het register, om zo de draagkracht van het register te vergroten. Werkgevers worden geadviseerd bij vacatures de registratie op te nemen in hun functie-eisen.

Voor meer informatie, klik hier.