Kwaliteitskader Forensische Zorg opgenomen in register

06-10-2022


Het Kwaliteitskader Forensische Zorg is opgenomen in het openbaar Register van het Zorginstituut en is met ingang van 1 oktober 2022 in werking getreden. Het Kwaliteitskader beschrijft de geldende norm voor hoogwaardige forensische zorg in Nederland.

Het Kwaliteitskader is ontwikkeld door professionals uit het veld, beroepsverenigingen, waaronder de werkgroep forensische werkvelden van de NVGzP en het NIP, brancheorganisaties, organisaties van patiënten/cliënten en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Partijen zijn blij met de inschrijving in het Register van het Zorginstituut. Dit is een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de kwaliteit binnen de forensische zorg.

Lees alles op de webpagina van het NIP en download het kwaliteitskader