Kwaliteitsinstituut Akwa GGZ formeel van start

21-01-2019

Sinds januari 2019 is het kwaliteitsinstituut Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de GGZ) formeel gestart. Het Netwerk KwaliteitsOntwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) zijn in dit instituut samengegaan. Belangrijk verschil met het NKO en SBG is dat Akwa GGZ in eerste instantie wordt geleid door patiënten, hun naasten en professionals.

Akwa GGZ streeft naar een continue en planmatige ontwikkeling en monitoring van de kwaliteit van de zorg in de GGZ. Het doel van Akwa GGZ is: de juiste zorg, door de juiste professional, op het juiste moment en op de juiste plaats te bieden. Zorg die bovendien doelmatig is, afgestemd op de voorkeuren van de patiënt en diens naasten, in goede samenhang met andere zorgdomeinen, in de keten en met behoud van continuïteit.

Kwaliteitsstandaarden en doorontwikkeling van ROM
Om de kwaliteit van de GGZ verder te verbeteren, ontwikkelt, beheert en evalueert Akwa GGZ kwaliteitsstandaarden. Hiermee definiëren patiënten, hun naasten en professionals wat zij verstaan onder goede zorg in de GGZ.

Naast de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, pakt Akwa GGZ ook de doorontwikkeling van ROM op. Samen met relevante stakeholders worden nieuwe kwaliteitsindicatoren ontwikkeld die daadwerkelijk het verschil kunnen aangeven tussen goede en minder goede kwaliteit van zorg. Daar waar ROM binnen SBG met name gebruikt werd voor zorginkoop, is het nu de bedoeling dat ROM primair wordt gebruikt ter ondersteuning van de individuele behandeling en het intercollegiaal leren. Pas in een latere fase wordt gekeken hoe ROM een bijdrage kan leveren aan keuze-informatie voor de patiënt en het vergelijken van resultaten ten behoeve van de zorginkoop.

Aanleveren van ROM-gegevens
Het aanleveren van ROM-gegevens is nu nog niet mogelijk. Vanaf 1 mei 2019 zal dit weer mogelijk worden. Uiteraard houdt de NVGzP u op de hoogte van de ontwikkelingen hiervan en ondersteunt de NVGzP u dit daadwerkelijk te realiseren. De NVGzP zit, naast andere beroepsverenigingen, in Akwa GGZ aan tafel om de belangen van haar leden bij de kwaliteitsontwikkeling van de GGZ in te brengen.

Meer informatie over Akwa GGZ vind je op de website www.akwaggz.nl