Kuipers stelt besluiten Wet BIG uit

03-05-2022

Minister Kuipers van VWS schuift besluitvorming over de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) voor zich uit. Hij heeft een reeks nieuwe onderzoeken uitgezet waarvan hij eerst de uitkomsten wil afwachten.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Die brief is een reactie op een uitgebreide studie van adviesbureau Ecorys over de Wet BIG.

Vaagheid
Algemene kritiek op de Wet BIG is de vaagheid ervan, met name op het gebied van kwaliteitseisen en welke beroepsgroepen onder de wet vallen. Ecorys ziet veel interpretatieverschillen en misvattingen over de Wet BIG. Met name over de reikwijdte van de bevoegdheid van handelingen door zorgprofessionals die opdrachten doen voor andere professionals. Ook zijn diverse onderdelen van de wet met elkaar in strijd. Bovendien zijn sommige nieuwe beroepen niet opgenomen in BIG.

Adviescommissie
Een van de onderzoeken die Kuipers wil doen, is een onafhankelijke adviescommissie instellen. Die zal onder meer gaan kijken welke voorbehouden handelingen “dusdanig risicovolle handelingen zijn dat ze beroepsmatig slechts zelfstandig mogen worden verricht door beroepsbeoefenaren die over de noodzakelijke kennis en vaardigheden” beschikken.

Ook wil Kuipers een onafhankelijk advies vragen over “of en hoe het mogelijk is om specificaties van de voorbehouden handelingen uit te werken om meer flexibiliteit in de regeling voorbehouden handelingen aan te brengen, bijvoorbeeld ten aanzien van relatief veilige (deel)handelingen”. Pas daarna neemt de minister een besluit om al dan niet tot wijziging van de Wet BIG over te gaan.

Functionele zelfstandigheid
Verder wil Kuipers een andere aanbeveling van Ecorys nader onderzoeken, namelijk om vaker functionele zelfstandigheid of een zelfstandige bevoegdheid voor deelhandelingen toe te kennen om taakherschikking te faciliteren.

Integrale visie
Bovendien wil hij een andere aanbeveling van Ecorys – de criteria voor toelating van beroepen tot artikel 3 en 34 Wet BIG (en daarmee artikel 36a) aanpassen om meer “toekomstbestendig te worden” – nader onderzoeken. “Meer doordenking en uitwerking is nodig”. Een “integrale visie” is noodzakelijk, waarvoor de hulp wordt ingeroepen van de adviescommissie.

Onderzoek tuchtrecht
Over het tuchtrecht neemt Kuipers geen positie in: “In de praktijk blijkt het geen makkelijke opgave om in geval een casus ziet op zorgverlening waarbij meerdere beroepsbeoefenaars betrokken zijn, moet worden bepaald welke beroepsbeoefenaar welk verwijt gemaakt kan worden. Daarnaast is het wenselijk geacht om de team- en netwerkverantwoordelijkheid bij handelen of nalaten dat in strijd is met de normen die de beroepsbeoefenaar behoort te betrachten nader te bezien. Met het oog hierop is de Rijksuniversiteit Groningen verzocht nader onderzoek te doen.”

Behalve dat onderzoek op gebied van het tuchtrecht, wil Kuipers over dit onderwerp een tweede studie: een “meer fundamenteel onderzoek”, om vijf jaar na die laatste grote wetswijziging (die pas over twee jaar ingaat) het tuchtrecht van de Wet BIG weer te evalueren.

De NVGzP was betrokken bij dit proces via de FGzPt. Op een later moment volgt hier uitgebreider nieuws over.

Bron: Skipr