Korting voor leden: screeningsinstrumenten Basis GGZ

23-04-2014

In de nieuwe Basis GGZ moet vooraf bepaald worden voor welk zorgproduct een patiënt in aanmerking komt. Telepsy heeft hiervoor een aantal screeningsinstrumenten ontwikkeld. NVGzP-leden ontvangen een korting van 25% op de applicatiekosten en de verschillende screeningsinstrumenten. Klik hier voor meer informatie en prijzen.

De screeningsinstrumenten maken het mogelijk snel te bepalen of een patiënt terecht verwezen is naar de Basis GGZ, en voor welk product hij in aanmerking komt. De screening gebeurt via een adaptief programma, dat wil zeggen dat antwoorden op voorgaande vragen bepalen welke volgende vraag wordt gepresenteerd. Hierdoor worden er geen onnodige vragen gepresenteerd en wordt de benodigde informatie op een zo efficiënt mogelijke manier verkregen. Aan de hand van de gerapporteerde informatie worden indicaties gegenereerd en geclassificeerd volgens de DSM-IV op alle 5 assen.

Koppeling aan verwijsmodel Basis GGZ

Deze indicaties zijn gekoppeld aan het verwijsmodel voor de Basis GGZ dat door Bureau HHM is ontwikkeld. Het verwijsmodel houdt rekening met een vermoeden van een DSM-IV-stoornis, ernst, risico, complexiteit en beloop van de klachten. Op basis van de resultaten uit de screening bepaalt het systeem automatisch welk echelon en zorgzwaarteproduct binnen de Generalistische Basis GGZ het meest passend is. Op basis van het cliëntcontact kunnen indicaties eventueel worden bijgesteld. Het systeem zal in dat geval ook automatisch het geïndiceerde product aanpassen, en eventueel aangeven of verwijzing naar de specialistische GGz nodig is.

Korting voor NVGzP-leden

De screeningsinstrumenten maken deel uit van de applicatie die Telepsy heeft ontwikkeld voor diagnostiek en ROM in de geestelijke gezondheidszorg. De kosten van de verschillende instrumenten variëren van € 5,95 tot € 8,95 per afname. NVGZP-leden ontvangen een korting van 25%. Klik hier voor meer informatie en prijzen.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.