Reactie NVGzP-bestuur over wijziging wet BIG

27-02-2019

Als bestuur van de NVGzP begrijpen en onderschrijven wij de noodzaak van het bekendmaken van het eigen BIG-nummer voor patiënten en cliënten. Wij zijn trots op de kwaliteit van zorg die mede hiermee toetsbaar aanwezig is bij BIG-psychologen. Het is de basis van het beroep.

Waar wij ons als NVGzP zorgen om maken, is dat niet voor alle betrokkenen duidelijk is hoeveel administratieve taken er (tijdelijk) bij komen. Denk aan vermeldingen op facturen en het maken van afspraken met werkgevers en bijvoorbeeld softwareveranciers.

Onduidelijke coulanceregeling
Vanwege de (tijdelijke) uitbreiding van administratieve taken, heeft het CiBG mondeling aangegeven dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in de eerste fase coulant zou optreden naar professionals die niet meteen aan alle verplichtingen kunnen voldoen. Deze mondelinge toezegging is nog niet schriftelijk bevestigd, zodat het lastig blijft om te zeggen wat vanaf 1 april 2019 daadwerkelijk verplicht is voor BIG-geregistreerde professionals. De NVGzP is in overleg met CiBG om deze toezegging alsnog op papier te krijgen.

Wat wij willen, en dat is al voorzichtig door VWS  toegezegd (‘in eerste fase niet direct boeten, maar soepel mee omgaan’), is dat er vanuit VWS een toezegging komt dat de Inspectie bij gesignaleerde overtredingen in de eerste periode (bijv. tot het einde van 2019) eerst waarschuwt en nagaat of de overtreder pogingen heeft ondernomen of zal ondernemen om deze wet binnen een voor de overtreder haalbare termijn na te leven.

Wij zullen hierover in contract treden met VWS en/of IGJ. We houden je op de hoogte via de website en de nieuwsbrief.

Namens het bestuur,
Rudolf Ponds, voorzitter
Joost Walraven, bestuurslid