Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen borgt evidence based expertise in beroepenstructuur

11-12-2020

De Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen is een alliantie tussen drie grote wetenschappelijke psychotherapieverenigingen: VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën, 7500 leden), VEN (Vereniging EMDR Nederland, 5000 leden) en VSt (Vereniging voor Schematherapie, 1200 leden). De Koepelverenigingen bundelen sinds voorjaar 2019 hun krachten ten behoeve van kwaliteitsbevordering van evidence based behandelingen in de psychologische zorg.   

“Wij bundelen onze krachten voor het gezamenlijke doel: meer patiënten moeten een evidence based psychologische behandeling krijgen door goed opgeleide therapeuten, die worden herkend aan een kwaliteitsregistratie bij een van de drie verenigingen”, zegt Hubert van der Kleij, directeur van de VGCt. “Een belangrijke stap om deze therapeuten met hun specifieke expertises beter vindbaar te maken voor verwijzers en patiënten, is een duidelijker beroepengebouw voor de psychologische beroepen. Het adviesrapport, dat op 26 oktober door Alexander Rinnooy Kan, de voorzitter van de stuurgroep psychologische beroepenstructuur, is aangeboden aan minister Tamara van Ark voor Medische Zorg en Sport, legt daarvoor een goede basis.

“Een van de dossiers waar we samen (en met succes) in 2020 in zijn opgetrokken, is de ontwikkeling van dit advies voor een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg”, zegt Nicole Timmermans, directeur van de VEN. De Koepel heeft met haar input aan deze stuurgroep ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de wetenschappelijke registraties/aantekeningen voor evidence based behandelingen in de toekomst is geborgd.

Andere dossiers waar de Koepelverenigingen samen in optrekken, zijn de implementatie van meer Zinnige Zorg bij PTSS en Psychoses (een initiatief van Zorginstituut Nederland), de ontwikkeling van de nieuwe zorgstandaarden voor PTSS en dissociatieve stoornissen, het samenwerken bij de ontwikkeling van nascholing voor hun (deels gemeenschappelijke) leden en het harmoniseren van interne reglementen.

In totaal vertegenwoordigt de Koepel ruim 10.000 professionals in de ggz. Een grote meerderheid van de leden in de Koepel heeft een BIG-registratie als gz-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut. “Onze registraties zijn aanvullend/secundair aan de BIG-beroepen en waarborgen specifieke en belangrijke wetenschappelijk onderbouwde competenties. Bij iedere registratie binnen onze verenigingen hoort een nascholings- en herregistratieverplichting zodat leden aantoonbaar bijgeschoold blijven in het vak”, aldus Van der Kleij.

De Koepel is een samenwerkingsverband tussen de drie verenigingen VGCT, VEN en VST, maar is geen aparte organisatie met een apart bestuur. De alliantie wordt geleid door een stuurgroep met daarin de voorzitters en directeuren van de drie verenigingen. De voorzitter van de VGCt is dr. Arnold van Emmerik. De voorzitter van de VEN is drs. Annemieke Driessen. De voorzitter van de VST is dr. Marjon Nadort. De directeur van de VGCt is drs. Hubert van der Kleij, de directeur van de VEN is drs. Nicole Timmermans.