Klankbordbijeenkomsten TOP Opleidingsplaatsen

02-06-2022

Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen heeft opdracht verstrekt aan organisatieadviesbureau Bosman & Vos om twee projecten uit te voeren:
1. Ontwikkeling van een nieuwe toewijzingssystematiek en -criteria.
2. De evaluatie van de proeftuinen.

Van januari tot heden hebben Paul Poortvliet en Marike Schoneveld van Bosman & Vos de beide opdrachten nader onderzocht, en daarvoor verschillende veldpartijen gesproken. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak. Belangrijke punten in de aanpak zijn:

 • De beide projecten hebben raakvlakken met elkaar en worden in onderlinge samenhang uitgevoerd.
 • Omdat toewijzen en de proeftuinen ook raken aan andere onderwerpen die breder zijn dan de opdracht, wordt er een meedenkgroep geformeerd bestaande uit Anneloes van den Broek, namens het LPO, Peter Muris, namens de opleidingsinstellingen, Jos Egger, namens het HCO, Rob Verrips, namens het programma APV, en de secretarissen van TOP Opleidingsplaatsen.
 • Er worden tijdens de looptijd van de projecten geregeld (online) klankbordbijeenkomsten gepland, altijd op twee momenten, om deelname optimaal te faciliteren:
  – Klankbordbijeenkomsten ronde 1: 23 juni en 28 juni van 16-17 uur. Je kunt je inschrijven voor een van beide bijeenkomsten via deze link.
  – Klankbordbijeenkomsten ronde 2: 8 september en 13 september van 16.00-17.00 uur.
  – Klankbordbijeenkomsten ronde 3: 17 november en 22 november van 16.00-17.00 uur.
  – Voor ronde 2 en 3 volgt de inschrijvingslink later.

Heb je vragen naar aanleiding van het plan van aanpak? Neem dan gerust contact op met Paul Poortvliet, ppoortvliet@bosmanvos.nl.