Klachtenregeling NVGzP

26-01-2017

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft de NVGzP niet alleen een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie, maar ook een klachtencommissie.

De klachtencommissie is niet langer verplicht, echter de NVGzP heeft besloten als extra service de klachtencommissie te handhaven. We vinden het namelijk belangrijk er voor te zorgen dat er nog een tussenstap is voordat een verschil van mening of klacht escaleert en dat je niet eerder dan strikt noodzakelijk bij de geschillencommissie terechtkomt.
Dat kan je veel geld, stress, onnodige tijd en energie schelen!
Ook daarvoor ben je bij de NVGzP op het beste adres!

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) van kracht geworden. De klachtenregeling van de NVGzP is hierop aangepast. Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden voor de klachtenregeling en aansluiting bij de geschillencommissie kan door een mail te sturen naar: bureau@nvgzp.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.