Klachtenregeling en geschillencommissie Wkkgz

29-11-2016

De Wkkgz, die voor de GGZ en de langdurige zorg vanaf 2017 in volle omvang van kracht is geworden, legt nieuwe verplichtingen op.

Als zorgaanbieder dien je te beschikken over:

  • een klachtenregeling
  • een klachtenfunctionaris voor je cliënten
  • een aansluiting bij een geschillencommissie

Indien je bent aangesloten bij de NVGzP-klachtenregeling, ben je hiermee vanaf 1 januari 2017, via P3NL, ook automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg in Den Haag.
Met deze drie voorzieningen stelt de NVGzP vrijgevestigde leden in staat om per 1 januari 2017 tegen de laagst mogelijke kosten aan hun wettelijke verplichtingen op grond van de Wkkgz te voldoen.

Aansluiting en kosten
NVGzP-leden die gebruik willen maken van de geboden voorzieningen, sluiten zich per
1 januari 2017 aan bij de klachtenregeling. Wellicht was je al deelnemer aan deze regeling? Dan komt daar nu de geschillencommissie bij. Voor de geschillencommissie dien je een jaarlijkse bijdrage te betalen van € 25. Dit bedrag komt naast de jaarlijkse reguliere lidmaatschapskosten van € 125 per 1 januari 2017 en de kosten van de klachtenregeling van € 125 per jaar. De klachtenregeling is btw-plichtig (21%); over het lidmaatschap en aansluiting bij de geschillencommissie hoeft geen btw te worden betaald. Bij een daadwerkelijk geschil, betaalt het betreffende NVGzP-lid de kosten die hiervoor worden gemaakt. Deze kosten zijn afhankelijk van welke stappen er gezet worden.
Bij bemiddeling door de klachtenfunctionaris (telefonische afhandeling of ‘face-to-face’ bemiddelingsgesprek(ken) en/of formele afhandeling door de klachtencommissie, betaal je geen eigen bijdrage. Deze kosten neemt de NVGzP voor haar rekening.

  • Komt het tot een geschil waarbij een zitting plaatsvindt bij de geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg, dan kost dat ongeveer € 2.000. Als het geschil in een eerder stadium wordt beëindigd, zal dit bedrag lager zijn. Als er ook een schadeclaim wordt toegekend door de geschillencommissie, komt dit bedrag er nog bij.

Een geschil brengt dus kosten voor je met zich mee. Het is daarom raadzaam om bij je aansprakelijkheidsverzekering na te gaan welke kosten gedekt zijn.

Aanmelden voor de klachtenregeling/geschillencommissie kan door een mail te sturen aan: bureau@nvgzp.nl.

[cd_text]