Keuzevrijheid in zorg: reacties op afwijzing wetsvoorstel door Eerste Kamer

17-12-2014

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor wijziging van artikel van de zorgverzekeringswet verworpen. Drie PvdA-senatoren trokken op het laatste moment hun steun aan het wetsvoorstel in. Volgens sommige commentatoren zou dit wel eens een kantelpunt kunnen zijn in de invoering van de door minister Schippers zo fel gepropageerde marktwerking in de zorg. 

Vanuit zorgaanbieders en consumenten bestaat grote weerstand tegen de aanpassing. De afgelopen maand is felle campagne gevoerd. Ook de NVGzP en een aantal andere andere psychologenorganisaties namen hieraan deel.

Toch komt de verwerping van het wetsvoorstel als een verrassing. Eerder leek het alsof het voorstel op een nipte meerderheid zou kunnen rekenen van VVD, PvdA, D’66, ChristenUnie en SGP. Tot de tegenstemmers behoorde Guusje ter Horst van de PvdA, oud-burgemeester van Nijmegen en sinds kort voorzitter van de vereniging van fysiotherapeuten, een van de felste tegenstanders van de wetswijziging.

Door de verwerping van het wetsvoorstel blijven zorgverzekeraars verplicht om ook bij naturapolissen en budgetpolissen zorg door niet-gecontracteerde zorgverzekeraars te vergoeden.

De tegenstanders van de aanpassing zijn uiteraard verhuegd over de verwerping van het wetsvoorstel. Directeur Bart Combée van de Consumentenbond spreekt op Skipr van “een fantastische overwinning voor alle organisaties en consumenten die hebben laten horen dat zij het afschaffen van de vrije artsenkeuze een slechte zaak vinden.Wij zijn blij dat zoveel Eerste Kamerleden naar hen geluisterd hebben.”  Zorgverzekeraars zijn daarentegen ’teleurgesteld”, aldus de website van Zorgverzekeraars Nederland. Zij beraden zich op de nu ontstane situatie en de consequenties daarvan voor hun steun aan de zorgakkoorden en de daarin vastgelegde kostenbeheersing.

Bestuursadviseur Paul Baks betoogt in een Blog op Skipr dat wel eens het eind zou kunnen zijn van invoering van marktwerking in de zorg.

Klik hier voor uitgebreider verslag van het debat.

Klik hier voor meer informatie over de campagne tegen wijziging van het wetsvoorstel

Klik hier voor de Blog van Stijn van den Eerenbeemt over dit onderwerp.

One thought on “Keuzevrijheid in zorg: reacties op afwijzing wetsvoorstel door Eerste Kamer

  1. Alle lof voor de moedige keuze van alle senatoren die tegen hebben gestemd, en in het bijzonder voor Mw ter Horst en haar 2 collga’s, ondanks de zware druk die vooral op hen is uitgeoefend.
    En, wat een arrogantie en, wat nog erger is, minachting voor de democratie, blijkt er uit de reacties vanuit het kabinet!. Men dacht dat ze de goedkeuring van dit voorstel op zak had. Deze houding toont overduidelijk aan hoe noodzakelijk het is dat de beroepsorganisaties hun krachten bundelen om gezamenlijk een stevige partij te worden waarmee overheid en politiek te rekenen hebben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.