Keuzevrijheid in de zorg: debat Eerste Kamer

11-12-2014

Jl. dinsdag 9 december vond het debat plaats in de Eerste Kamer over de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Ondanks veel vraagtekens zal de Kamer naar verwachting akkoord gaan met het wetsvoorstel. Dat betekent dat zorgverzekeraars vanaf 2016 niet meer verplicht zijn om bij naturapolissen zorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders te vergoeden. Nu moeten ze nog ca. 75% van de kosten hiervan vergoeden.

Vanuit zorgaanbieders en consumenten bestaat grote weerstand tegen de aanpassing. Voorafgaand aan het debat werd het Manifest ‘Voor een vrije artsenkeuze’ aangeboden aan de Eerste Kamer.

Het verzet tegen de voorgenomen wijziging wordt aangevoerd door de VvAA en de Consumentenbond, als vertegenwoordigers van zorgaanbieders en patiënten.

Verbreding van het protest

De NVGzP heeft zich eind 2013 al tegenstander verklaard van wijziging van artikel 13. De afgelopen weken hebben steeds meer partijen zich bij de campagne. Dit geldt onder andere voor de partijen uit het Bestuurlijk Akkoord GGZ, waaronder het NIP en de LVVP. Aanvankelijk hadden deze partijen ingestemd met wijziging van artikel 13. Nu komen zij daarop terug, vooral omdat niet voldaan is aan de voorwaarden die in het Bestuurlijk Akkoord zijn afgesproken voor doorvoering van de wijziging. In een brief aan de Eerste Kamer stellen deze partijen onder andere dat er nog geen sprake van selectie op kwaliteit door zorgverzekeraars en hebben patiënten onvoldoende informatie voor een goede keuze van een zorgpolis. Wel willen ze de mogelijkheid van wijziging van artikel 13 op termijn openhouden.

Meer dan 70 ondertekenaars

Uiteindelijk is het Manifest ondertekend door meer dan 70 organisaties. Namens de psychologische beroepsgroep tekenden naast de NVGzP onder andere het NIP, de NVO, de LVVP, de NVP,  de VGCt, de Vereniging EMDR Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse, de NVRG, de NVVS, de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie. Ook de Nederlandse Vereniging  voor Psychiatrie, het Landelijke Platform GGZ en een aantal patiëntenverenigingen behoren tot de ondertekenaars. Opvallendste afwezige is GGZ Nederland. Klik hier voor het tekst van het Manifest en alle ondertekenende organisaties.

Spannend

De bezwaren tegen het wetsvoorstel werden in de Eerste Kamer breed uitgemeten, met name door SP, groen Links en CDA. Desalniettemin zal het voorstel het waarschijnlijk wel halen. Wel moest minister Schippers toezeggen dat zij maatregelen zou treffen om te voorkomen dat kleine GGZ-aanbieders de dupe worden als zorgverzekeraars zouden besluiten hen niet langer te contracteren.

Zie voor verslag van het debat:

Volkskrant: Eerste Kamer stemt in met wijziging artikel 13; wel garanties gevraagd voor kleinschalige GGZ

Follow the money: Spanning rond vrije artsenkeuze stijgt in Eerste Kamer