Kennisservice: oproep pilotdeelnemers

12-07-2018De NVGzP werkt aan de beschikbaarheid van vakkennis voor haar leden. Als onderdeel daarvan start na de zomer een pilot met de attenderingsservice Mox-info. Deze service attendeert je op de verschijning van door jou uitgekozen publicaties, van internationale vaktijdschriften tot het plaatselijke nieuws.

De service attendeert op zowel beschermde publicaties als openbare informatie. Van beschermde publicaties ontvang je een link naar het abstract of de samenvatting. Als je een abonnement op die publicatie hebt, kun je vervolgens de volledige publicatie lezen. De attendering kun je zelf inrichten wat betreft frequentie, titels en bronnen.

Tijdens de pilot zullen we werken aan het optimaliseren van het bereik – welke publicaties zetten we in? – maar vooral aan het optimaliseren van gebruiksgemak. Hieraan kunnen nog ongeveer tien leden deelnemen. We zijn zowel op zoek naar leden die weinig tot geen eigen abonnementen op vakliteratuur hebben als naar leden die wel over tijdschriftabonnementen kunnen beschikken. Ook leden die al bekend zijn met Mox-info vragen we om deel te nemen aan de NVGzP-pilot van deze service. Deelname vraagt ongeveer twee tot drie uur van je tijd, verspreid over twee maanden. Het meeste contact zal plaatsvinden per e-mail. Wat je ervoor terugkrijgt is het gebruik van de attenderingsservice; laagdrempelig op de hoogte blijven.

Wil je in september en oktober meedoen aan de pilot, meld je dan nu aan. Klik hier voor het aanmeldformulier of stuur een bericht aan lboekhorst@nvgzp.nl.