Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie: inventarisatie intensieve GGZ voor ouderen

17-06-2014

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) heeft een zogenaamd visiedocument ‘Specialistische GGZ en Intensieve behandelmethoden voor Ouderen’ gepubliceerd. 

Als gevolg van de ambulantisering van de Geestelijke Gezondheidszorg ontwikkelen GGZ- instellingen nieuwe ‘outreachende’ behandelmethoden. Dit geldt ook voor de behandeling van ouderen met psychiatrische problemen. Om te voorkomen dat instellingen allemaal ‘hun eigen wiel uitvinden’ heeft het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) het initiatief genomen om werkwijzen van verschillende instellingen met elkaar te vergelijken en samen te vatten. Zo is dit visiedocument tot stand gekomen. Op hoofdlijnen zal tussen instellingen grote overeenstemming zijn, de daadwerkelijke uitwerking zal altijd op lokaal en/of regionaal niveau moeten worden aangepast.

Klik hier voor visiedocument

One thought on “Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie: inventarisatie intensieve GGZ voor ouderen

  1. het visiedocument geeft een beperkte werkelijkheid weer; zo doet de kliniek niet mee en wordt gesteld dat indien poliklinische behandeling aangevuld met 1e lijn een casus stabiel houdt, er geen sprake van EPA is. Gemiste kans m.i.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.