Kennisagenda: ‘A’ zeggen dus ‘B’ doen!

06-10-2021

 

Vorig jaar heeft P3NL de kennisagenda gelanceerd. Doel? Het verbeteren van de ggz/fz. Hoe? Door wetenschappelijk onderzoek dicht bij de praktijk te brengen. Hierbij is de invalshoek die van de psychologische en pedagogische zorgprofessional en die hebben een andere invalshoek dan bijvoorbeeld de psychiaters en patiëntenorganisatie. Zij reageerden positief op deze welkome aanvulling op hun kennisagenda’s. We hebben een heel duidelijk ‘A’ laten horen en die klonk goed.

Bij kennisontwikkeling is de praktijk leidend!
De kennisagenda is er dus, maar wat nu? Door de inspanning van de 13 wetenschappelijke en beroepsverenigingen – waaronder de NVGzP – is er nu focus aangebracht in de onderwerpen die vragen om onderzocht te worden. Hierbij gaat het vaak over de effectiviteit van interventies en hebben we als rode draad meer aandacht voor de persoon en minder focus op de stoornis, want wat werkt eigenlijk voor wie?
Daarbij is nu het veld aan zet om die onderwerpen op te pakken, mee te doen aan calls voor wetenschappelijk onderzoek, voorstellen te schrijven of de kennishiaten op te vullen door die te vertalen naar na- en bijscholingsaanbod. Bij kennisontwikkeling is de praktijk leidend!

Maken van (politieke) keuzes
Hoe zegt P3NL vervolgens ‘B’? In deze paar woorden neem ik jullie als lezers daarom mee in het saaie jargon van beleidmakers, want die bepalen het decor van het toneel waarop ook wij onze rol spelen. Hierbij gaat het soms heel plat gewoon over geld, maar ook over aandacht. Wetenschappelijk onderzoek binnen academische ziekenhuizen vinden we normaal, terwijl bij de bekostiging van topklinische ggz bijvoorbeeld gevochten moet worden voor elke cent en we tot nu toe een sigaar uit eigen doos roken. Dit doorbreken vraagt om het maken van (politieke) keuzes en dus is het zaak een decor te bouwen, waarop de acteurs bij het Haagse politieke spel bij het maken van hun keuzes, kunnen schitteren.

Aanstekelijke meezinger
Een paar kreten die je nu telkens hoort: ‘juist zorg op de juiste plaats’, ‘transparantie en datagestuurde dialoog’, ‘zorgevaluatie en gepast gebruik’, ‘hoofdlijnenakoord ggz/fz’, ‘transitieagenda’s van de Top Sector Life Sciences & Health’ … en zo kan ik deze column gemakkelijk vullen. Wees gerust, dat doe ik niet!
Voor nu is het goed om te weten dat achter elk van deze kreten overlegtafels schuilgaan waar nagedacht wordt over wetenschappelijk onderzoek, over opleiden, over het verdelen van budgetten en het verbeteren (of houdbaar) houden van de Nederlandse gezondheidszorg. En aan elk van die tafels vertegenwoordigt P3NL met de kennisagenda onder de arm, de 13 aangesloten verenigingen en zó de psychologische en pedagogische zorgprofessional die bij hen zijn aangesloten. Hierbij maken we duidelijk hoe belangrijk zij zijn en hoe groot hun bijdrage is aan mentale gezondheid!

Op die manier zeggen wij ‘B’ en herhalen we die ‘B’ zo vaak als nodig is, totdat hij wordt overgenomen door anderen als een aanstekelijke meezinger. Wil jij nadenken of en hoe jij kunt meezingen?

Marnix de Romph, directeur P3NL

Als je wilt reageren op deze blog, dan kan dat via marnix.de.romph@p3nl.nl