Kan ik de kosten declareren die ik maak in verband met extra te nemen maatregelen vanwege het coronavirus?

06-07-2020

Ja, je kunt hiervoor de prestatie ‘meerkosten’ (BR/REG-20157) gebruiken. De prestatie is voor alle zorg waarvoor de NZa tarieven en prestaties vaststelt (basis- en aanvullende verzekering). Voor de langdurige zorg heeft de NZa een aparte beleidsregel gepubliceerd.

Wat wordt er verstaan onder ‘meerkosten’?

Bij meerkosten kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • Kosten die samenhangen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Kosten die gemaakt worden om patiëntenstromen goed te scheiden.
  • Kosten voor zorgcapaciteit die bewust en actief leeg en beschikbaar gehouden wordt voor coronapatiënten.
  • Kosten voor extra gecreëerde zorgcapaciteit voor coronazorg als dit is gebeurd op verzoek van het ROAZ/RONAZ (en andere daartoe aangewezen organisaties of op grond van afstemming in ROAZ-verband).

Wanneer kun je de prestatie ‘meerkosten’ in rekening brengen?
De prestatie ‘meerkosten’ kun je als zorgaanbieder in rekening brengen wanneer je hiervoor een schriftelijke afspraak hebt gemaakt met de zorgverzekeraar. Het is niet toegestaan om op een andere manier meerkosten in rekening te brengen dan via de door de NZa opgestelde prestatie ‘meerkosten’. Bij patiënten duurdere prestaties in rekening brengen om de meerkosten te dekken mag dus niet. Zorgaanbieders moeten zich ook nu houden aan de prestatiebeschrijvingen van de NZa. Dit geldt ook voor meerkosten, gemaakt voor zorg geleverd aan niet-verzekerde patiënten.

De NZa werkt samen met Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS en vertegenwoordigers van zorgaanbieders aan de verdere concrete uitwerking van de prestatie ‘meerkosten’ en op welke manier de afspraken gemaakt kunnen worden. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie.

Lever je zorg waar de NZa geen tarieven en prestaties vaststelt? Dan kun je voor die zorg zonder tussenkomst van de NZa afspraken maken met zorgverzekeraars over compensatie.

Maatwerk per sector
De impact van de corona-uitbraak verschilt sterk per sector. Sommige sectoren hebben vooral te maken met omzetderving, andere vooral met meerkosten, vaak is het een combinatie. Dit vraagt om maatwerk per sector en binnen sectoren. De NZa-beleidsregel BR/REG-20157 geeft kaders waarbinnen (brancheorganisaties van) zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken kunnen maken.