Kamervragen over privacy jeugdzorg

16-07-2015

Het CDA, D66 en GroenLinks hebben Kamervragen gesteld over de privacy in de jeugdzorg. Aanleiding is een nieuwe regeling van het kabinet, die het mogelijk maakt dat gemeenteambtenaren privacy-gevoelige informatie opvragen over cliënten in de jeugdzorg.  

Eerder was al duidelijk geworden dat er grote problemen zijn rondom de privacy van gegevens in de jeugdzorg. Gemeenten vragen soms gedetailleerde informatie op over de diagnose en de behandeling, die in strijd is met de privacybescherming van de cliënt. Zorgaanbieders en cliëntenorganisaties hebben hierover in april al aan de bel getrokken, in de vorm van een gezamenlijke petitie aan de minister en de Tweede Kamer . Ook het College Bescherming Persoonsgegevens vond dat de verstrekking van persoonsgegevens in de jeugdzorg niet goed geregeld was.

In reactie hierop is staatssecretaris Van Rijn nu met een nieuwe concept-regeling gekomen. Volgens CDA, D66 en GroenLinks komt deze niet tegemoet aan de eerdere bezwaren. Zo mag geen gedetailleerde diagnose-informatie worden verstrekt, maar kunnen gemeenteambtenaren wel informatie opvragen over de diagnosecategorie (depressieve stoornissen, aandachtstekort- en gedragsstoornissen, etc.). De Kamerleden hebben hiertegen bezwaar. Bovendien vinden ze dat zo’n belangrijke regeling aan de Tweede Kamer had moeten worden voorgelegd.

Bron: Teletekst, Privacy Barometer

Klik hier voor reactie VWS

Zie ook: Landelijk Platform GGZ wil uitstel regeling persoonsgegevens op jeugdwet-facturen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.