Kamer GZ-psychologen zoekt nieuwe leden! Kom jij ons versterken?

25-01-2022

De NVGzP heeft als hoofddoel het verbeteren van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. Zij kent daartoe verschillende kamers, commissies en werkgroepen. De kamer GZ-psychologen is in de tweede helft van 2020 opgericht en zet zich in voor een goede positie van de gz-psycholoog binnen de diverse organisaties en sectoren waar zij werkzaam zijn. Als kamer staan we voor belangenbehartiging en een betere profilering van ons beroep.

Positioneren en profileren
Het beter profileren van het beroep in de diverse werkvelden doet de kamer onder andere door:

  • Zichtbaar te zijn voor alle gz-psychologen in de verscheidenheid aan sectoren waarin zij werkzaam zijn.
  • Te onderzoeken welke thema’s/onderwerpen er leven in het eigen beroepenveld.
  • Tuchtrecht, privacy en de beroepscode meer inhoud en vorm geven en aan laten sluiten bij reeds gestarte initiatieven.
  • Het opkomen van de belangen en de positie van de gz-psychologen bij onderhandelingen en in de eigen organisatie.
  • De positie van de gz-psycholoog te waarborgen en te versterken.
  • Waarborgen en bijsturen van kwaliteit m.b.t. het eigen beroep en het eigen werkveld.

Word lid van de kamer!
De kamer GZ-psychologen is op zoek naar nieuwe leden die:

  • Samen met ons op willen komen voor de belangen van de gz-psycholoog vanuit de NVGzP.
  • Met ons een bijdrage willen leveren aan de positionering van het vak gz-psycholoog binnen de gehele beroepenstructuur.
  • Plezier hebben in opkomen voor het vak, een jaarplan samen willen maken, uitvoeren en helpen om de kamer verder inhoud en vorm te geven.
  • Houden van het verbinden van mensen, kunnen denken in mogelijkheden en samen met ons zich willen inzetten voor kwalitatief goede zorg geboden door professionals.

De NVGzP maakt zich sterk om het vak van àlle BIG-geregistreerde psychologen goed neer te zetten. Lid zijn van de kamer is een uitbreiding van je netwerk. We vergaderen vijf keer per jaar, voornamelijk online, gemiddeld kost het kamerlidmaatschap slechts enkele uren per maand. Voor vergaderingen krijg je een vergoedingsbijdrage van € 50,– per keer.

Meld je aan met een motivatie en CV via bureau@nvgzp.nl

Klik hier voor een overzicht van de kamers, commissies en werkgroepen.