Kamer gz-psychologen van start

14-10-2020


Er is een wijziging in de structuur van de vereniging ophanden; een goed moment om de kamer gz-psychologen te starten. Er zijn immers al een kamer Specialisten (was afdeling) en een kamer Opleidingen.

Het is tijd voor een sterke vertegenwoordiging van de gz-psychologen binnen de NVGzP, tenslotte de grootste groep leden! In september hebben we via beeldbellen kennis gemaakt met de enthousiaste leden van deze nieuwe kamer.

Wat is voor jou reden om lid te zijn van de vereniging? Waarin onderscheidt een beroepsvereniging zich van een vakvereniging? Op welke manier heeft het lidmaatschap meerwaarde voor jou? Hoezo (b)lijkt het zo moeilijk de grootste groep binnen de vereniging goed te vertegenwoordigen? Zomaar een aantal vragen waar we antwoord op willen krijgen om onze kamer positie te geven binnen de vereniging. Dat is een startpunt om te bepalen wat de speerpunten van de kamer gz-psychologen binnen de vereniging gaat worden en om onze beroepsgroep, ook buiten de vereniging, goed te vertegenwoordigen.

Doe en denk je met ons mee? We willen ook kijken of we een netwerk om de kamer kunnen opbouwen dat we kunnen raadplegen bij belangrijke thema’s.

Wil je dit doen? Dan kun je je aanmelden bij Willeke Brinkman, directeur;  wbrinkman@nvgzp.nl.