Kamer GZ-psychologen maakt plannen voor 2021

21-12-2020

De leden van de kamer GZ-psychologen zijn dit jaar (digitaal) van start gegaan en hebben in een paar vergaderingen de plannen voor 2021 gesmeed. Ambitieuze plannen, dus passend bij ons vak!

Een van de speerpunten voor 2021 wordt onze positionering binnen de vereniging en daar buiten. Een sterk vak vraagt een sterke vertegenwoordiging. De gz-psycholoog is een generalist en een beroep met uiteenlopende werkplekken en werkzaamheden. Wij vinden het een mooie uitdaging om deze diverse groep te vertegenwoordigen.

Samen met de leden beschikken we over heel veel kennis, kunde en vaardigheden. Wij willen deze expertise bundelen zodat we een standpunt kunnen innemen in landelijke vraagstukken, zoals de beleidsnota diagnostiek en de herregistratie voor gz-psychologen. Dat zijn essentiële onderdelen van ons beroep en deze verdienen weloverwogen standpunten en adviezen. Ook volgen we nauwlettend de ontwikkelingen rondom de psychologische beroepenstructuur.

Tot slot is het belangrijk dat onze leden kunnen terugvinden waar hun vertegenwoordiging binnen de vereniging zich mee bezighoudt. We zullen met een plan komen hoe we dat gaan doen en tevens zullen we laten weten waar dit op de website terug te vinden is.

Ideeën hierover zijn van harte welkom! Stuur een mail naar de NVGzP en we nemen contact met je op.
Dit kan naar bureau@nvgzp.nl.

Voorzitter: Francien Engelhart, gz-psycholoog
Leden: Martin Izaks, gz-psycholoog,
Lorân van der Hoeven, gz-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog,
Cyril Kerkhof Jonkman, gz-psycholoog,
Marlies Brouwer, psycholoog i.o. tot gz-psycholoog,
Daphne Looije, gz-psycholoog
Evelyne Bliekendaal, gz-psycholoog

Ondersteuning door de directeur, Willeke Brinkman.