Juridische helpdesk VvAA

01-05-2017

Steeds meer leden van de NVGzP weten de juridische helpdesk van VvAA te vinden met vragen over juridische aspecten over de praktijkvoering, zorgverlening of hun positie als werknemer.

Voorbeelden zijn vragen over hun rechten en plichten ten opzichte van de zorgverzekeraar, hun patiëntenrechten (dossier, beroepsgeheim), verplichtingen tegenover ouders van patiënten, de herregistratie en (dreigende) arbeidsconflicten. De ervaring leert dat het geven van een advies (inclusief het voeren van het gesprek) in een aantal gevallen meer dan 20 minuten kost. Omdat dit steeds vaker voorkomt, gaat VvAA vanaf 1 mei de gemaakte kosten na deze 20 minuten in rekening brengen.

Wat betekent dit voor u? Als een jurist in het adviesgesprek inschat dat advies meer dan 20 minuten zal kosten, zal hij/zij dit aangeven en aan u een schriftelijk voorstel doen voor het uitbrengen van een advies tegen betaling met een beraming van de te besteden tijd en hieraan verbonden kosten. Er worden dus nooit kosten in rekening gebracht voor een eerste mondeling advies. Bovendien geldt het voorgaande niet voor leden die bij VvAA een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten en indien het probleem onder de dekking van deze verzekering valt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.