Jouw mening over verminderen regeldruk telt!

08-07-2019

In 2018 is er een start gemaakt met het systematisch terugdringen van regeldruk in de gezondheidszorg. Uit meerdere rapporten en vanuit vele reacties uit het werkveld, bleken administratieve taken een (veel te) grote belasting te zijn binnen het dagelijks werk. Stakeholders binnen de gezondheidszorg hebben vanaf dat moment diverse activiteiten ondernomen om de regeldruk te verminderen.

Actieplan (Ont)Regel de Zorg

De regeldruk aanpak is op initiatief van het ministerie van VWS landelijk concreet gemaakt in het Actieplan (Ont)Regel de Zorg dat een overzicht geeft van bij elkaar 155 concrete actiepunten. Deze actiepunten zijn verdeeld over de tien sectoren: curatieve GGZ, paramedische zorg, huisartsen, wijkverpleging, farmacie, verpleeghuizen, sociaal domein, gehandicaptenzorg, patiënt/ cliënt en medisch specialistische zorg. Zorgprofessionals, zorgaanbieders, gemeenten, beroepsverenigingen en andere betrokken partijen werken met elkaar samen om de actiepunten te realiseren.

De Nationale (Ont)regelmonitor

Een van de acties is (mede) geïnitieerd door P3NL (waar NVGzP lid van is) en heet De Nationale (Ont)regelmonitor. In 2018 is hiervan de nulmeting afgenomen en nu is het tijd voor de 1-meting. Want er zijn mooie woorden gezegd en goede intenties genoemd, maar het belangrijkste om te weten is of de voorgenomen activiteiten ook daadwerkelijk hebben gezorgd voor minder regeldruk.

Vul de (ont)regelmonitor in!

Hoe meer professionals deze monitor invullen, hoe meer duidelijkheid er komt over de ervaren vermindering van de regeldruk, wat weer meegenomen kan worden in het landelijk actieprogramma!

Laat zodoende jouw stem horen en geef aan wat jouw ervaringen zijn met het verminderen van de regeldruk.
Oftewel: vul de monitor in!
Dat kun je doen via deze link.