Jouw mening gevraagd over borging psychodiagnostiek binnen het ZPM

19-08-2021


Vanuit de NVGzP is sinds kort een werkgroep Psychodiagnostiek opgericht om met diverse leden uit de vereniging na te denken over de kwaliteit van psychodiagnostiek in het veld in de volle breedte.

Activiteiten werkgroep
De werkgroep buigt zich voorlopig over verschillende activiteiten:

  • Ontwikkeling en borging Generieke Module Psychodiagnostiek (binnen Akwa GGZ)
  • Voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van psychodiagnostische vaardigheden (zoals uniformiteit in scholing, supervisie, borging in (her)registratie BIG-geregistreerde professionals)
  • Meedenken over de plek van psychodiagnostiek binnen het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM) en het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Psychodiagnostiek binnen het ZPM in het nauw?
De leden van de werkgroep Psychodiagnostiek vinden psychodiagnostiek van groot belang en vinden het belangrijk dat er voldoende tijd komt of blijft bestaan binnen de GGZ om kwalitatief goede psychodiagnostiek uit te kunnen voeren. Binnen het ZPM is indirecte tijd verdisconteerd in de tarieven voor de verschillende consulten. Dit geldt ook voor de diagnostiekconsulten.

De werkgroep maakt zich zorgen over de discussie in het werkveld rond het beperken van indirecte tijd (specifiek bij diagnostiekconsulten) en hebben op diverse plekken deze zorg neergelegd. Het kan niet zo zijn dat er opnieuw wordt getornd aan kostbare indirecte tijd die noodzakelijk is voor kwalitatief goed psychodiagnostisch onderzoek. De werkgroep vraagt zich af hoe dit daadwerkelijk wordt geïmplementeerd binnen het nieuwe ZPM en welke consequenties dit heeft voor de kwaliteit van de psychodiagnostiek in de GGZ.

Jouw mening telt!
De werkgroep Psychodiagnostiek is benieuwd naar jouw mening over de borging van psychodiagnostiek binnen het ZPM. Deel jij onze zorgen? Heb je ideëen hoe we ervoor kunnen zorgen dat er voldoende tijd is voor kwalitatief goede psychodiagnostiek binnen het ZPM? Of heb je andere opmerkingen over psychodiagnostiek binnen de GGZ? Dan horen wij dat graag!

Je kunt dit mailen aan Joost Kamoschinski via jkamoschinski@nvgzp.nl.

Werkgroep Psychodiagnostiek NVGzP,
Ellen van der Eijnden, Madelein van Woerkom, Marlies Brouwer, Cyril Kerkhof Jonkman, Ingrid Wigard, Heidi Decliseur, Laura Schellekens en Joost Kamoschinski