Jouw deelname aan onderzoek Capaciteitsorgaan van groot belang

30-12-2021

Binnenkort start het Capaciteitsorgaan twee onderzoeken: één onder zorgprofessionals en één onder alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. Deze onderzoeken worden gebruikt voor de nieuwe capaciteitsraming voor o.a. BIG-geregistreerde psychologen. Nu de politieke weg niet heeft geresulteerd in meer opleidingsplaatsen voor gz-psychologen, biedt dit onderzoek kans om vanuit het werkveld aan te geven waar er tekorten zijn aan zorgprofessionals.

Dit draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, verpleegkundig specialist GGZ en verslavingsarts KNMG.

Goede raming essentieel voor meer opleidingsplaatsen BIG-geregistreerde psychologen
Het ministerie van VWS en staatssecretaris Blokhuis in het bijzonder hebben meermalen aangegeven de hoeveelheid beschikte opleidingsplaatsen (voor o.a. BIG-geregistreerde psychologen) te baseren op de capaciteitsramingen van het Capaciteitsorgaan. Nu de nieuwe ramingen voor de beroepen geestelijke gezondheid worden opgepakt, is het dan ook essentieel dat er een helder en compleet beeld komt van de tekorten aan BIG-geregistreerde psychologen binnen deze ramingen. De NVGzP vindt het zodoende belangrijk dat haar leden, wanneer ze gevraagd worden, actief deelnemen aan dit onderzoek.

Politieke lobby mislukt
De afgelopen periode heeft de NVGzP, samen met het NIP en dNggz, zich hard gemaakt voor meer opleidingsplaatsen voor gz-psychologen. Na diverse gesprekken met het ministerie van VWS en staatssecretaris Blokhuis, is dit helaas niet gelukt. Zodoende is de politieke weg om meer opleidingsplaatsen gerealiseerd te krijgen, voor nu minder relevant geworden.

Duidelijk beeld over tekorten noodzakelijk, ook substitutie van belang
Door het ontbreken van heldere data over de tekorten aan BIG-geregistreerde psychologen bij zorgaanbieders, wordt ons inziens al jaren een te lage vacaturegraad meegenomen in de ramingen. Zodoende is het van belang om, naast de bestaande tekorten aan BIG-geregistreerde psychologen, ook de mate van substitutie van lager geschoold personeel op plekken voor BIG-geregistreerde psychologen beter in beeld te krijgen. Nu worden bijvoorbeeld vacatures voor gz-psychologen, die ingevuld worden door masterpsychologen, niet meer geduid als openstaande vacature, terwijl deze substitutie de vraag naar een gz-psycholoog maskeert. Belangrijk dat ook zorgprofessionals deze substituties duidelijk kenbaar maken aan het Capaciteitsorgaan.

Start onderzoek zorgprofessionals en vrijgevestigden
Als zorgprofessional en vrijgevestigde kun je begin 2022 worden benaderd om deel te nemen aan de uitvraag. Dit gebeurt als steekproef uit het BIG-register en je kunt in januari een uitnodiging ontvangen om deel te nemen door het Nivel of het CIBG. In januari wordt een link verspreid.

Start onderzoek zorgaanbieders
Daarnaast worden alle organisaties die geestelijke gezondheidzorg leveren in alle sectoren, gevraagd gegevens aan te leveren over de beroepsgroepen die ingezet worden. Als je voor jouw organisatie deel wilt nemen, kun je je nu al registreren. Het maakt niet uit of zich meerdere respondenten per zorgaanbieder inschrijven.

Het onderzoek gaat via een webapplicatie en bestaat uit een korte vragenlijst van ongeveer 10 vragen per beroep over het huidig aantal werkzame professionals en de tekorten aan behandelaren. Op 19 januari 2022 start de uitvraag.

Registreer je hier om deel te nemen aan de uitvraag.

Online informatiebijeenkomsten
Om je een toelichting te geven over deze uitvraag en de vragenlijst, zijn er twee informatiebijeenkomsten:

  • Voor zorgaanbieders: op 20 januari 2022, van 16:30 tot 18:00. Klik hier voor meer informatie.
  • Voor zorgprofessionals en vrijgevestigden: op 1 februari, van 16:30 tot 18:00. Klik hier voor meer informatie.

Uitkomsten onderdeel nieuwe ramingen
De uitkomsten worden gebruikt in de raming van het Capaciteitsorgaan die eind 2022 verschijnt. Zo kun je zelf een aandeel hebben in het realiseren van meer opleidingsplaatsen voor BIG-geregistreerde psychologen. Laat deze kans niet liggen!

Contact
Inhoudelijke vragen over deze onderzoeken en de raming voor de beroepen geestelijke gezondheid kun je stellen via bgg-zorgraming@capaciteitsorgaan.nl.

Mocht je advies willen hebben hoe je de vragen binnen dit onderzoek kunt beantwoorden, dan kun je deze vragen t.z.t. stellen aan Anne Wisman via awisman@nvgzp.nl.