Jim van Os e.a. lanceren "De Nieuwe GGZ"

21-10-2015

Peter van Drunen

Op 21 oktober werd “De Nieuwe GGZ” gelanceerd, een beweging die zich inzet voor een nieuw elan in de GGZ.

De beweging presenteert zichzelf in een pamflet op de website denieuweggz.nl. De beweging wil alle mensen die betrokken zijn bij de GGZ mobiliseren om met elkaar in discussie te gaan, ideeën te verzamelen, vernieuwende samenwerkingsverbanden en projecten te starten en visie te ontwikkelen om de GGZ toekomstbestendig te maken.

Volgens de intiatiefnemers ligt in de de bestaande GGZ  de nadruk te veel op behandelen volgens richtlijnen en symptoomreductie. Hierdoor sluit zij niet meer aan bij de behoeften en de context van de individuele cliënt.  Als oplossingsrichting wordt onder andere gepleit voor een nieuwe kijk op psychisch lijden, inbedding van de zorg in de gemeenschap, grotere inzet van E-health en M-health, zelforganiserende teams en nieuwe manieren van onderzoek.

Initiatiefnemers van de nieuwe beweging zijn Jim van Os en Philippe Delespaul (Universiteit Maastricht), Wilma Boevink (Trimbosinstituut en Universiteit Maastricht) en e-health pleitbezorgers Michael Milo en Frank Schalken. Het initiatief wordt ondersteund door bijna honderd anderen,  onder wie bekende namen als Bram Bakker, David van den Berg, Pim Cuypers, Trudy Dehue, Jacques van Lankveld en Anne-Mei The.

De website bevat een open uitnodiging aan anderen om zich aan te sluiten.

Zie voor meer informatie: www.denieuweggz.nl/

 

3 thoughts on “Jim van Os e.a. lanceren "De Nieuwe GGZ"

  1. Deze reacties tonen goed aan wat er op dit moment mis is, zolang er in de huidige GGZ nog obv professionele distantie clienten worden benaderd is er nog een lange weg te gaan! Het gaat namelijk om professionele nabijheid!

  2. Ik deel de zorgen van Tom van der Schoot.
    E-community… Noem me paranoia, maar heeft iemand “De Cirkel” gelezen?
    Wat gaan we (lees: vooral ook de zorgverzekeraars) doen met alle “Big Data” en “micro-niveau-data/ event-sampling”? Wie gaat daar nu werkelijk belang bij hebben? De patiënt in kwestie, of de bestuurders cq. geldverdelers?
    Voorts geloof ik, waarschijnlijk hopeloos ouderwets, in “echt contact”, waar ik bijvoorbeeld nu al hoor dat jongeren angstig zijn elkaar te bellen, want dat is te “real time”…

  3. Ik ben het volstrekt oneens met de toon van het pamflet waaruit het idee wordt uitgedragen dat er een soort van revolutie nodig is in de ggz. De principes van positieve psychologie, herstel, empoverment, ervaringsdeskundigheid worden inmiddels in de ggz omarmd. Het pamflet lijkt hieraan voorbij te gaan, alles moet kennelijk op de schop, waarbij voorbij wordt gegaan aan de mogelijkheden om mensen met zeer ernstige en complexe aandoeningen te behandelen met psychotherapeutische methodieken, die behoudens op onderdelen, nog niet zomaar kunnen worden vervangen met eHealth. Risico van het pamflet is dat verkeerde partijen ermee aan de haal gaan om de goede ontwikkelingen binnen de GGZ te frustreren en op een onverantwoorde manier te bezuinigen.

Comments zijn gesloten