Jeugdstelsel aangepast

11-11-2019

 

Na diverse signalen en na kritische rapporten van de inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid heeft het kabinet (eindelijk) besloten het jeugdstelsel aan te passen. Onlangs informeerden ministers De Jonge en Dekker de Tweede Kamer over de maatregelen die zij willen nemen om het jeugdstelsel te verbeteren omdat ‘de beloften van de Jeugdwet nog onvoldoende ingelost zijn’. Een betere organisatie van het stelsel is nodig.

De maatregelen richten zich op minder vrijblijvende (boven)regionale samenwerking van gemeenten, een steviger inbedding en stabieler aanbod van specialistische zorg door ordening van het zorglandschap, minder administratieve lasten en meer zorgvuldigheidseisen bij de inkoop, zoals een eerlijk tarief en doorgifte van indexatie en de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling.

Lees hier de brief van Hugo de Jonge en Sander Dekker die naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Decentralisatie
Gemeenten werden in 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, omdat zij – zo was het idee – dichter bij het kind zouden staan en beter in staat zouden zijn zorg op maat te leveren. Bovendien kwam deze taak zo in één hand en zou versnippering tot het verleden behoren. Dat is anders gelopen dan gedacht: nadat diverse organisaties binnen het jeugdstelsel al meerdere keren de noodklok luidden, constateren de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Sander Dekker van Rechtsbescherming nu dat ‘die belofte onvoldoende is ingelost’.

Rapporten inspecties
Onlangs ontving de Tweede Kamer een vernietigend rapport van de inspecties voor de Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid. Daarin staat dat de jeugdbescherming en -reclassering in Nederland op een onacceptabel laag niveau zijn beland. Vooral kinderen met ernstige problemen komen in de knel en gemeenten zijn te klein om die zorg in hun eentje te kunnen opbrengen en regelen. Veel van hen kampen met begrotingstekorten door de hoge kosten voor de jeugdzorg. Bovendien kunnen jeugdzorginstellingen met de huidige tarieven nauwelijks het hoofd boven water houden.

Lees hier het rapport van de inspecties over het jeugdstelsel

NVGzP
De NVGzP is blij dat nu eindelijk geluisterd wordt naar het veld. Wel is het van belang dat de voorgenomen verbeteringen snel, maar voldoende zorgvuldig, gerealiseerd worden. Naast een verbetering van de organisatie van zorg, dient ook gekeken te worden naar noodzakelijke kwaliteit van jeugdprofessionals.