Jeugd in 2018: declaratie en verantwoording

12-03-2018


Jeugd in 2018: declaratie en verantwoording

Als gz-psycholoog in de sector Jeugd heb je mogelijk een contract voor 2018 met de gemeente. Je werkt dan met één van de uitvoeringsvarianten die sinds begin dit jaar daarvoor verplicht zijn. De manier van verantwoorden is wel hetzelfde gebleven. Daarvoor geldt dus nog steeds het landelijke accountantsprotocol als in 2017. Je kan dus over 2018 een accountantscontrole verwachten op basis van dat protocol – en je gemeente attenderen op het landelijke protocol als ze een andere werkwijze voorschrijven.

Het berichtenverkeer met de iJw-standaarden vormt de basis van de controle. Daarnaast heeft de accountant inzage in jouw registratiesysteem/administratie nodig (dit valt onder informatieverstrekking op basis van een wettelijke plicht). Zorg ook dit jaar dus dat die op orde is. Let er daarbij op dat je op tijd een toewijzingsbericht per cliënt (JW301) ontvangt. Dat is overigens sowieso van belang nu je in veel gevallen maandelijks zal declareren (JW303) – want dat kan niet zonder toewijzingsbericht.

Als je te maken hebt met de outputgerichte uitvoeringsvariant, is het verder belangrijk om te letten op de zorg die in een ander jaar doorloopt. De verantwoording betreft namelijk de geleverde zorg in één boekjaar. Je moet dus afspraken maken met de gemeente over de waardering van de zorg die al geleverd is, ook al is het traject nog niet afgerond. Maak in elk geval aan de gemeente duidelijk wat je kan doen en aantonen op basis van je eigen registratie.

De zorg die in 2017 verleend is, kun je in veel gevallen nog tot eind 2018 declareren met een DBC-declaratiebericht (JW321). Deze declaraties betreffen geleverde zorg van 2017 en zijn dus geen onderdeel van de verantwoording 2018.