Jeugd-GGZ: uitvoeringsvarianten, dbc’s en noodscenario’s

12-09-2017Bij het ingaan van de Jeugdwet in 2015 is afgesproken dat er per 1 januari 2018 geen diagnose-informatie meer op declaraties en facturen mag staan. De tot nu toe gebruikte dbc-systematiek mag dan dus niet meer worden gebruikt. In plaats daarvan komen drie uitvoeringsvarianten, waarvan de gemeenten/inkoopregio’s er één kiezen om in te voeren.

Hier vind je een checklist voor het beëindigen van de dbc’s: checklist.

Inmiddels is duidelijk dat verschillende inkoopregio’s en aanbieders niet op tijd klaar zullen zijn voor deze overstap. De VNG en GGZ Nederland hebben daarom een noodscenario opgesteld waarbij het mogelijk is om over te stappen op 1 april of 1 juli 2018 in plaats van 1 januari. Er komt ook een richtlijn voor de dataset die aanbieders moeten aanleggen om te gebruiken tot ze wel kunnen instappen in één van de uitvoeringsvarianten. De gegevens en berichten via het informatiemodel Jeugdwet (iJw) gaan over naar de uitvoeringsvarianten. iJw is dus vanaf 1 januari 2018 niet bruikbaar voor gemeenten en aanbieders die daar pas later instappen. Binnenkort verschijnt het protocol ‘Herstarten berichtenverkeer’ over de technische kant van het later instappen.

De dbc’s worden wèl afgesloten in december 2017, ook bij aanbieders en gemeenten die niet per 1 januari 2018 instappen. Deze blijven ook zelf verantwoordelijk voor het op tijd zorgdragen voor een zorgvuldige beëindiging van de dbc’s.

Op i-SociaalDomein vind je meer informatie over het instappen en waarmee je als aanbieder rekening moet houden. Het is goed om in elk geval vast na te gaan welke software-aanpassingen je nodig hebt en welke cliënten je zorg biedt die doorloopt van 2017 naar 2018.