Jaarverslag NVGzP 2014: succesvol jaar

02-07-2015

2014 was voor de NVGzP een succesvol jaar. Dat blijkt uit het Jaarverslag, dat op 25 juni door de ledenvergadering werd goedgekeurd. Het ledental groeide met meer dan veertig procent en de NVGzP wist erkenning af te dingen als vertegenwoordiger van de BIG-geregistreerde psychologen.

De NVGzP heeft in 2014 stevig van zich laten horen in kwesties die voor gz-psychologen en specialisten van belang zijn, zoals de reorganisatie van de Basis GGZ, het hoofdbehandelaarschap en het debat over keuzevrijheid in de zorg. Daarbij werd zo veel als mogelijk opgetrokken met andere verenigingen, onder het motto ‘samen sta je sterker’. Dit culmineerde begin 2015 in de oprichting van P3NL, een samenwerkingsverband van negen verenigingen van psychologen, pedagogen en psychotherapeuten.

Daarnaast werd de dienstverlening aan leden verder uitgebreid en ontwikkelde de website van de NVGzP zich tot een van de belangrijkste informatiemedia voor gz-psychologen, specialisten en andere geïnteresseerden in ons vak.

Tot slot werd een forse aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een nieuwe verenigingsstructuur, die past bij de ambities van de vereniging en ruimte geeft aan specialisten en andere deelgroepen om zich binnen de NVGzP te organiseren en eigen activiteiten te ontplooien.

Klik hier om het jaarverslag te bekijken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.