Jaarverslag 2020 beschikbaar

28-04-2021


Het NVGzP-jaarverslag 2020 is vastgesteld door de ledenraad en inmiddels beschikbaar op de website

Het was een roerig jaar, dat 2020, waarin we toch veel hebben kunnen verwezenlijken voor onze leden. 2020 is het jaar van COVID-19 en de pandemie geweest waarin we allemaal van doen hadden met een draaiboek dat niemand had bedacht noch geschreven, maar dat we met z’n allen heel goed ingevuld hebben. Ook jullie, onze leden, hebben harder en onder geheel andere omstandigheden gewerkt dan van tevoren bedacht. Toch was het daardoor in onze ogen ook een jaar van samenwerken en met elkaar verbinden waarin de positie van de beroepen
gezondheidszorgpsycholoog, psychologisch specialisten, regiebehandelaarschap en klinisch leiderschap, in de ziekenhuizen, maar ook in de GGZ in Nederland, een belangrijke rol speelden.
Staan voor je vak, terwijl de omstandigheden er niet naar waren; dat willen we ondersteunen.

Lees hier het volledige jaarverslag 2020.