Jaarverslag 2019 beschikbaar

23-04-2020

De geplande ledenraadsvergadering van 14 april jl. werd in verband met de coronacrisis geannuleerd. Omdat enkele onderwerpen wel behandeld moesten worden, is besloten, in overleg met de ledenraadsleden, deze schriftelijk ter goedkeuring c.q. instemming voor te leggen, t.w.:

  • het financieel verslag van 2019
  • het jaarverslag van 2019
  • de benoeming van twee nieuwe bestuursleden; Boukje Lobbrecht en Diane Meijer

De ledenraadsleden hebben unaniem aangegeven akkoord te gaan en in te stemmen met bovengenoemde punten.

Het jaarverslag is hier te downloaden.
Lees meer over de benoeming van Boukje en Diane in dit nieuwsbericht.