Jaarverslag 2018 beschikbaar

17-04-2019Wij zijn er trots op de beroepsvereniging voor de BIG-geregistreerde psychologen te zijn en doen wat we kunnen om jullie beroep zichtbaar te maken en de beroepsidentiteit te versterken. Lees wat we hiervoor gedaan hebben in 2018 in het jaarverslag.

In 2018 hebben we nog meer de samenwerking gezocht met andere verenigingen in het kader van de positionering en de belangenbehartiging van de gz-psycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Invulling of herziening van het BIG-beroepengebouw is daarbij één van de belangrijkste onderwerpen geweest.

Afgelopen jaar werd het bestuur uitgebreid en zijn er de nodige bestuurswisselingen geweest. Ook in de ledenraad hebben er, conform rooster van aftreding, diverse wisselingen plaatsgevonden.
Verder zijn wij er trots op dat in 2018 is bewerkstelligd dat vanaf 1 januari 2019 iedere afstuderende gezondheidszorgpsycholoog gevraagd wordt de beroepseed af te leggen.

Graag willen wij alle leden die actief hebben bijgedragen door mee te denken en mee te bouwen aan onze vereniging, van harte danken!
Dank ook aan de leden die ons vragen stellen en ons op zaken attenderen en dank aan de leden die belangeloos veel tijd stoppen in onze vereniging, puur omdat ze in betere zorg, geleverd door
BIG-psychologen, geloven. Het belang van jullie inzet blijft van kracht. De NVGzP is immers een vereniging voor en door leden.

Lees hier het jaarverslag 2018. Wij staan open voor je reactie.