Jaarverslag 2017 beschikbaar

26-04-20182017 was een goed jaar voor de NVGzP. Mede dankzij jullie die met velen bereid waren met ons mee te lezen, mee te denken en mee te praten. Door jullie blijven wij groeien en proberen wij ieder jaar nieuwe zaken te ontwikkelen, de positie van de gz-psycholoog en de specialisten te verbeteren en jullie belangen te behartigen.

In die veranderende wereld heeft de NVGzP het afgelopen jaar haar stem laten horen in kwesties die voor gz-psychologen en specialisten van belang zijn. Zo zijn we lid geworden van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) waar het toezicht plaatsvindt op de opleidingen en de registratie tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Ook gaan we lid worden van de Werknemersorganisatie FBZ. Hierdoor kunnen we ons in gaan zetten voor een betere functiewaardering en -inschaling voor gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen en het structureel vergoeden van de bij- en nascholing door werkgevers.

Verder is de NVGzP en een groot aantal van haar leden betrokken geweest bij de totstandkoming van zorgstandaarden en generieke modules als kwaliteitsstandaarden voor de beroepsuitoefening. Daar waar nuttig en nodig, hebben we ons kritisch geuit over de totstandkoming en inhoud van bepaalde standaarden.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar ons jaarverslag. Namens de NVGzP veel plezier met het lezen van ons jaarverslag en wij staan open voor je reactie!