Jaarbericht Stichting Topklas

17-01-2022

Stichting Topklas stelt talentvolle studenten psychologie en pedagogiek in de gelegenheid om in een periode van zes jaar naast een – via de reguliere opleidingsinstellingen gevolgde – aaneengesloten opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ) en psychologisch specialist (naar keuze klinisch psycholoog (KP) of klinisch neuropsycholoog (KNP)) tévens te worden opgeleid tot klinisch-wetenschappelijk onderzoeker, mede door het tot stand brengen van een academisch proefschrift.

De Topklas is een initiatief van de Stichting Topklas Psychologisch Specialisten in de Gezondheidszorg en wordt vormgegeven in samenwerking met vLOGO.

Met dit jaarbericht 2021 informeert Topklas je graag over het doel en de voortgang ervan.