Inzet sociaal netwerk verbetert zorg voor EPA-patiënten substantieel

08-02-2022


De sociale omgeving van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) kan doorslaggevend zijn in de behandeling van deze patiënten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Cathelijn Tjaden.

Tjaden onderzocht de ‘resourcegroepenmethode’. Deze methode maakt belangrijke mensen uit de sociale omgeving van cliënten onderdeel van de behandeling. Uit het promotieonderzoek blijkt dat dit leidt tot een substantiële verbetering van de zorg voor mensen met een EPA, zodat zij beter ondersteund worden in het opbouwen van een betekenisvol leven en deelname aan de maatschappij.

Herstel
Tjaden: “Bij de RG-methode worden professionals onderdeel van de sociale omgeving van hun cliënt. Doordat ze hun naasten, gewoonten en gebruiken meemaken, kunnen ze de waarden, dromen, plannen en behoeften van cliënten echt leren kennen en beter begrijpen. Uit het onderzoek blijkt dat het implementeren van de resourcegroepen leidt tot het meer ervaren van grip (empowerment), verbeterde kwaliteit van leven, minder beperkingen in het dagelijks functioneren en meer persoonlijk herstel, vergeleken met de gebruikelijke zorg.”

Onderzoek
Tjaden promoveerde bij Tranzo, Tilburg University en bij het Trimbos-instituut. Zij onderzocht twintig multidisciplinaire teams, gericht op ambulante zorg voor mensen met een EPA, binnen negen ggz-instellingen verspreid door Nederland. In alle teams werden hulpverleners getraind om de RG-methode toe te passen. Tjaden heeft haar proefschrift, getiteld Better together: On meaning, effectiveness and costs of resource groups for people with severe mental illness, op 4 februari verdedigd aan Tilburg University.

Bron: Skipr