Inzet medebehandelaar binnen sectie II van het ggz-kwaliteitsstatuut

19-06-2017

Recent zond GGZ Nederland, P3NL, NVvP, NIP, LVVP, LPGGz, Platform MEER GGZ, InEen en V&VN een brief aan zorgverzekeraar CZ en aan Zorginstituut Nederland (ZiNL) over de inzet van een medebehandelaar bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg binnen sectie II (vrijgevestigden) van het kwaliteitsstatuut.

Het was namelijk de intentie van de werkgroep ggz-kwaliteitsstatuut om de inzet van hulppersoneel mogelijk te maken binnen sectie II.

Omdat het kwaliteitsstatuut van toepassing is op zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg, kan het niet zo zijn dat hierin bij de inzet van hulppersoneel onderscheid wordt gemaakt, aldus genoemde ggz-partijen in hun brieven. Inmiddels is duidelijk dat CZ de inzet van een medebehandelaar in de generalistische basis-ggz geheel verbiedt.

In de brief wordt dan ook zowel CZ als ZiNL dringend verzocht naar de intentie van genoemde werkgroep te handelen en de inzet van hulppersoneel mogelijk te maken binnen de kaders die het kwaliteitsstatuut hiervoor biedt.