Verbod eigen bijdrage opleidelingen helaas vertraagd 

23-08-2021


De NVGzP lobbyt al jaren voor het tegengaan van eigen bijdragen van opleidelingen (in geld en tijd) voor opleidingsplaatsen voor gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen. De NVGzP was verheugd dat de FGzPt aankondigde de eigen bijdragen tegen te gaan door haar erkenningseisen voor praktijkopleidingsinstellingen (poi’s) te veranderen, waardoor eigen bijdragen voor een erkenning niet meer werden geaccepteerd.

De NVGzP heeft zodoende dan ook positief gereageerd op deze wijziging in de regelgeving.

Uitstel invoering wijzigingsbesluiten
Op 8 juni jl. stelde het College de definitieve wijzigingsbesluiten vast onder het voorbehoud dat de besluiten pas in werking zouden treden bij daadwerkelijke verhoging van de beschikbaarheidsbijdrage door de Nationale Zorgautoriteit. Reden was dat werkgevers aangaven dat de beschikbaarheidsbijdrage nog niet overal voldoende kostendekkend was om hier alle kosten uit te kunnen betalen.

Inmiddels is gebleken dat het niet haalbaar is om de beschikbaarheidsbijdrage per 1 januari 2022 te verhogen. Zodoende heeft de FGzPt helaas besloten de nieuwe wijzigingsbesluiten niet per 1 januari 2022, maar pas per 1 januari 2023 in te voeren.

Omdat niet alle wijzigingen in de besluiten te maken hebben met de beschikbaarheidsbijdrage, zal het College het besluit splitsen en de overige wijzigingen in september in een apart besluit definitief vaststellen zonder voorwaardelijke inwerkingtreding, zodat deze wel per 1 januari 2022 in werking kunnen treden.

Reactie NVGzP
De NVGzP betreurt het besluit tot latere invoering. Door bijvoorbeeld  grote tekorten aan opleidingsplaatsen voor gz-psychologen worden (grote) eigen bijdragen gevraagd aan masterpsychologen die de kans krijgen deze opleidingen te mogen volgen, dan wel gedurende de opleidingen als daarna. De NVGzP vindt dit onacceptabel.

De NVGzP gaat de komende tijd proberen om op andere manieren deze eigen bijdragen af te schaffen. Zo willen we dit inbrengen in de komende cao-onderhandelingen, dan wel kijken we naar alternatieve manieren van organisatie van opleiden (zoals via SBOH).

Ondersteuning opleidelingen
Ben je zelf van plan een opleiding tot gz-psycholoog of klinisch (neuro)psycholoog te gaan doen en loop je aan tegen eigen bijdragen van werkgevers? De NVGzP ondersteunt deze leden om deze eigen bijdragen van tafel te krijgen. Want feit blijft dat deze eigen bijdragen onacceptabel zijn en niet in lijn met het verkrijgen van een beschikbaarheidsbijdrage!