Invoering nieuwe bekostiging GGZ uitgesteld naar 2020

24-02-2017

In de tweede voortgangsrapportage van het programma ‘doorontwikkeling productstructuur ggz/fz’ heeft de NZa de planning voor de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel aangepast. Volgens de aangepaste planning zal nu begin 2019 de beslissing worden genomen over de invoering in 2020. NZa geeft als reden voor de uitloop aan dat er meer tijd nodig is voor fase 2 van de pilot, die zal lopen van begin 2017 tot midden 2018.

In de tweede fase van de pilot zullen meer behandelaren deelnemen en zullen meer gegevens worden verzameld. Deelnemers vullen op aangewezen momenten voor nieuwe patiënten het Zorgclustermodel en de ROM-vragenlijst in. Om goed onderbouwd tarieven te kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat er meer dan een jaar gegevens worden verzameld. De volledige voortgangsrapportage met aangepaste planning is hier te vinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.