Invoering Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ met 6 maanden uitgesteld.

01-04-2021

 

Het nieuwe Landelijke Kwaliteitsstatuut zou per 1 januari 2022 worden ingevoerd voor de GGZ.
De stuurgroep GGZ heeft op 22 maart jl. besloten dat de implementatie wordt uitgesteld tot 1 juli 2022.

Het huidige kwaliteitsstatuut blijft daarmee geldig tot  1 juli 2022. Zorgaanbieders met een geldig kwaliteitsstatuut hoeven dus op dit moment in de organisatie van zorg niets aan te passen. Het besluit is genomen om meer tijd voor afstemming binnen de stuurgroep GGZ over die onderwerpen te verkrijgen waar nog geen duidelijkheid over is. Voor de NVGzP is op dit moment vooral duidelijkheid over de rol van de gz-psycholoog als indicerend behandelaar, van groot belang.

De stuurgroep heeft als opdracht om de verplichte invoering van het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS) in goede banen te leiden. P3NL en de andere partijen hebben hiervoor knelpunten benoemd en mogelijke oplossingen aangedragen. Zodra hier meer nieuws over is, zullen wij dit laten weten.